Frilanssatser ingen kommer til å bruke?

Denne uka relanserte NJ Frilans frilanssatsene, med et dagshonorar på kr 5 595,-. Målet er at frilanserne skal sitte igjen med like mye som fast ansatte.

Frilanssatser 2018

Leder i Norsk Journalistlag, Hege Iren Frantzen, skriver på Facebook at hun er veldig glad for at de nye satsene nå er lansert. NJ er denne gangen påpasselige med å understreke at prislista er veiledende. Frilansinfo har tidligere kalt den tradisjonsrike pristabellen for «kartellpriser».

– Jeg håper virkelig at frilansmedlemmene våre vil bruke frilanssatsene sammen med NJ Timepris, og at disse to verktøyene kan brukes for å bli trygge på hva arbeidet er verdt før de går i forhandlinger om honorarer, skriver Frantzen.

– Det er nå viktig at satsene blir kjent ute i redaksjonene og at oppdragsgiverne forstår at frilanshonorarer alltid må være høyere enn lønnen til en journalist ansatt i redaksjonen.

Det er fordi frilansere har utgifter ansatte ikke har, og som NJ på bakgrunn av spørreundersøkelser anslår til å utgjøre minst kr 120 000 i året for skrivende journalister.

Tilsvarer vanlig lønnsnivå

Prislista tar utgangspunkt i den gjennomsnittlige årsinntekten for NJ-organiserte journalister. I 2017 var den kr 564 073 etter ti års arbeidserfaring og studier. Begrunnelsen er at rammeavtalen (PDF) fra tidligere i år, mellom NJ og Mediebedriftenes Landsforening (MBL), slår fast at priser skal forhandles på grunnlag av lønnsnivået hos de faste ansatte.

En tekst- eller radioreportasje du bruker fire dager på å få ferdig, bør ifølge frilanssatsene koste nær 18 000 kroner.

Reiselivsjournalist og blogger Odd Roar Lange er ikke rent lite skeptisk.

– Hvorfor lager man tariffer som har et nivå som «ingen» kommer til å bruke? Verken kjøper eller selger, spør han i en kommentar på NJs Facebook-sider. Han tror lista over norske mediehus som vil betale etter satsene NJ Frilans legger seg på kommer til å være svært kort.

– Sannsynligvis kortere enn karrieren jeg har som frilanser dersom jeg sender regning på dette nivået til dagsaviser/ukepresse. Dialogen jeg har hatt med andre frilansere i dag er entydige: Dette er en drøm, ikke virkeligheten, skriver frilansjournalisten.

Felles ansvar å øke prisene

NJ svarer at det er nødvendig å jobbe for at honorarnivåene øker i bransjen, hvis frilanserne skal klare å få like god lønn som vanlig ansatte.

– Det er et felles ansvar å arbeide for det, både NJ som organisasjon, frilanserne selv og ikke minst oppdragsgiverne må kjenne på sitt ansvar om de ønsker dyktige frilansere med kompetanse og kapasitet.

Styremedlem Kyrre Lien i NJ Frilans sier i en nyhetssak på NJs hjemmesider at noen nok vil oppleve at satsene er høyere enn det de får i dag, mens andre vil oppleve at de er lavere.

– Vår hovedoppgave har vært å forsøke å løfte lønnen til de som tjener dårligst av oss, sier han, og oppfordrer frilanserne til å informere om de veiledende prisene og sørge for at de blir tatt i bruk.

– Dette kan ikke gjøres av NJ sentralt eller NJ Frilans sitt styre alene. Det er nå opp til hvert enkelt medlem å aktivt informere reportasjeledere om hva som ligger til grunn for deres dagssats, samt diskutere dette med andre frilansere.

Sykepengeforsikring medregnet

En grunn til det høye prisnivået er at satsene inkluderer ekstrautgiften på 9,3 prosent av det årlige overskuddet som selvstendig næringsdrivende må betale i forsikring til NAV for å få full sykepengedekning. NJ regner med at hele 40 prosent av en frilansjournalists arbeidstid er ufakturerbar. Ved lengre oppdrag kan prosenten synke betraktelig.

NJ Frilans anbefaler at du som frilanser tilpasser prisen din etter egen erfaring, spesialkompetanse og kundens lønnsnivå. Det er for eksempel ofte store forskjeller på lønnsnivået mellom lokalmedier og riksmedier.

Se frilanssatsene her.

Les også: Slutt å tenke som en ansatt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *