Fortsatt mindre sykepenger til enkeltperson­foretak

Til tross for positive endringer i folketrygdloven i høst, kommer fremdeles næringsdrivende dårligere ut av det enn lønnstakere.

Foten i gips

Det tok et par års tid fra Frilansinfo kunne varsle at regjeringen hadde en høringsrunde på gang, til lovendringen omsider trådte i kraft. Den gjelder for sykdom som inntreffer fra og med oktober 2017. De gamle reglene gjelder fortsatt for eldre sykemeldinger.

Her er de viktigste nyhetene:

  • Selvstendige næringsdrivende får mer sykepenger enn før, men fremdeles mindre enn folk flest.
  • NAV får lov til å bruke skjønn hvis sykepengegrunnlaget blir minst 25 prosent lavere enn det nåværende inntektsnivået ditt.

I tillegg har Stortinget vedtatt en annen lovendring som ikke har trådt i kraft. Den vil gjøre at ikke-ansatte lønnstakere som også har næringsinntekt ikke lenger får reduserte sykepenger.

Tidligere gjaldt den lave satsen for næringsdrivende både den delen av inntektsgrunnlaget som var vanlig lønn og den som var fakturert næringsinntekt. Hvis du for det meste mottok lønn uten å være fast ansatt, og så bare sendte ut en eneste faktura, ble sykepengesatsen kutta fra 100 til 65 prosent.

Dette til tross for at fast ansatte som var næringsdrivende i ny og ne alltid har hatt krav på fulle sykepengerettigheter. Frilanserne i Norsk Journalistlag har kjempet i 12 år for å få endret denne uforståelige skjevheten.

Facebook-aksjonen Selvstendige Arbeidere for like rettigheter har også engasjert seg i saken, blant annet ved å gå i 1. mai-tog.

ENK fremdeles langt etter

I vedtaket som er gjeldende fra og med oktober 2017 har enkeltpersonforetakene fått en økning i sykepengedekningen på 10 prosentpoeng, opp til 75 prosent av sykepengegrunnlaget. Men fortsatt blir altså næringsdrivende negativt forskjellsbehandlet, samtidig som de betaler høyere trygdeavgift enn alle andre.

– Det er ingen gode argumenter for at selvstendig næringsdrivende ikke skal ha 100 prosent dekning på linje med arbeidstakere. Her er det kun snakk om en statlig besparing på bekostning av en liten gruppe, sier sanger, komponist og produsent Liv Runesdatter i Musikernes Fellesorganisasjon til Musikkultur.no.

Bedre alternativer?

Vil du som innehaver av et ENK ha de samme sykepengerettighetene som andre må du starte eget AS der du ansetter deg selv. Men husk at AS-et må betale arbeidsgiveravgift på lønn, så hvis dette er den eneste grunnen du har for å starte AS, vil det neppe lønne seg.

Et annet alternativ er å kjøpe en ekstraforsikring fra NAV. De kommer i tre prisklasser.

Uansett om du driver AS eller ENK blir sykepenger bare utbetalt fra NAV fra og med den 17. dagen etter at du ble sykemeldt. De første ukene må firmaet ditt betale selv, med mindre du slår til på en sykepengeforsikring som også dekker enten 75 eller 100 prosent sykepenger fra dag én.

Skal du gjøre krav på sykepenger må du huske å sykemelde deg så snart som mulig og ta vare på dokumentasjonen.

Kilder: Lov om endringer i folketrygdloven, NAV.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *