Fevennen kontraktfester rettighetstyveri

En kontrakt fra Fædrelandsvennen viser at avisen rutinemessig regner med at frilansere skal gi fra seg alle rettigheter til redaksjonelt stoff, uten honorar.

I avtaleteksten Frilansinfo.no har fått tilgang til krever mediehuset å få distribuere stoffet til de fire andre Media Norge-aktørene og alle andre medier de «inngår avtaler med i fremtiden», uten å betale ekstra.

På toppen av det hele krever selskapet vederlagsfri og ubegrenset gjenbruk av stoffet i sine egne publikasjonskanaler.

I praksis betyr dette at frilanssakene blir mediehusets hele og fulle eiendom. En skamløs «rights grab» fra et selskap som de siste årene har hatt overskudd på mellom 30 og 50 millioner kroner.

Avtalen er datert 4. mars i år og gjelder tekst, foto, video, illustrasjoner og lydklipp, og inkluderer stoff til TV Sør. Etter det Frilansinfo.no kjenner til har den vært i bruk siden sommeren 2007. Aftenposten skal ha forfattet en lignende avtale for sine frilansere.

— Når jeg ser denne avtalen er jeg glad for at jeg gikk ut og advarte mot Media Norge-kontraktene. Det er så ille at jeg stiller meg tvilende til om det i det hele tatt er lovlig, sier frilansernes klubbleder Jørn Wad til Frilansinfo.no.

Her er punkt 2 i kontrakten:

«Mediehuset Fædrelandsvennen forbeholder seg retten til å distribuere materialet til fri bruk i våre samarbeidende aviser Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Adresseavisen og Aftenposten og andre medier Fædrelandsvennen samarbeider med nå eller inngår avtaler med i fremtiden.»

— Avtalen viser at avisen er mer opptatt av å bedrive sosial dumping enn å drive god utgiverpolitikk som gagner leserne og produktet, sier Wad.

Faksimile Fevennen-kontrakt

Last ned hele kontraktteksten fra Dokumentbanken (PDF, 1,4 Mb)

Etter påske skal Wad og NJs nestleder Kjetil Haanes møte redaktør Jens Barland fra Aftenposten for å diskutere utfordringene frilanserne står ovenfor.

— Det blir et sonderingsmøte. Vi må først finne ut hvordan Media Norge tenker, sier Haanes til fagbladet Journalisten.

9. og 10. april møtes så representanter fra Adresseavisen og de fire Media Norge-aktørene for blant annet å evaluere stoffutvekslingsavtalen.

Ingen har nektet å signere

— I tillegg til avtalen for fast ansatte kommer vi også til å se på frilansavtalene, sier produksjonsredaktør Arne Trønnes i Fædrelandsvennen.

— Endrer dere avtalevilkårene hvis de andre avisene gjør det?
— Vi vil prøve så langt som mulig å underkaste oss en felles avtale, men vi er fremdeles uavhengige og kan lage de avtalene som er forsvarlige for oss.

— Har dere fått negative reaksjoner på kontrakten dere bruker nå?
— Bare noen få. Ingen har nektet å skrive under.

— Hva synes du om avtalen?
— Jeg vil helst slippe å mene noe om den.

— Har du forståelse for at punkt 2 i avtalen vekker misnøye?
— Jeg skjønner reaksjonene, men det vil ikke si at jeg er enig.

— Logisk med felles frilansavtale

Etter at stoffutvekslingen ble for omfattende til å honorere enkeltsaker gikk redaksjonene over til å gi alle fast ansatte et standardbeløp på 4000 kroner som vederlag for utvekslet stoff. Der man systematisk utveksler stoff, for eksempel i sportsredaksjonene, får hver ansatt kr 22.000.

NJ-journalistenes klubbleder Rune Valderhaug i Bergens Tidende synes det er urimelig om ikke frilansere skal få et tilsvarende vederlag for stoffet de leverer.

— Jeg har ikke sett Fædrelandsvennens kontrakt, men har fått referert innholdet. Jeg vil fraråde alle å undertegne slike avtaler før det ligger en sentral avtale i bunn. Selv om mediehusene har ulike økonomiske forutsetninger for driften har de likevel likelydende avtaler for fast ansatte. Frilanssatsene er de samme for alle. Derfor er det logisk at det også finnes en felles frilansavtale for stoffutvekslingen, sier Valderhaug.

Foreslår todelt honorar

Når nå A-pressen og Edda Media om kort tid kommer etter med avtaler om stoffsamarbeid, vil problemstillingen kunne berøre samtlige frilansere som leverer til dagspressen.

— Dette gjør det enda viktigere at det ligger en felles avtale i bunn, sier Valderhaug, som foreslår en modell med to honorarsatser. Et grunnbeløp for første gangs bruk og en fast tilleggssats for stoffutvekslingsavtalen. Uansett om stoffet blir brukt i en eller flere publikasjoner.

— Selv om vi har meninger om saken har vi ikke mandat til å forhandle på vegne av frilanserne. Hvis sentralstyret i NJ ber en av oss som har jobbet lenge med slike saker om å være tilstede ved forhandlingene, vil vi si ja til det, sier Valderhaug til Frilansinfo.no.

Fædrelandsvennens avtale kan lastes ned fra Dokumentbanken (PDF, 1,4 Mb)

Les også artikkelen om Hjemmet Mortensens frilanserfiendtlige kontrakter.

3 Trackbacks

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *