Enkeltperson­foretak får likevel statlig krisestøtte

Regjeringen lover likevel å hjelpe selvstendige næringsdrivende og frilansere som mister inntekt under virusutbruddet. Her er ordningene du kan ha krav på.

DJ bak miksebordDJ-er, personlige trenere, musikere og skuespillere er noen få av frilanser-yrkesgruppene som er blitt arbeidsledige fra én dag til en annen. Foto: Alfonso Scarpa

Det er foreløpig ikke klart hvor mye av inntektene du må ha mistet for å kunne søke om kompensasjon. Sannsynligvis snakker vi om minst 50 prosent, som er kriteriet som brukes for dagpenger.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere får også ekstraordinær rett til sykepenger fra dag fire og omsorgspenger fra dag fem. I tillegg kan du inntil videre utsette innbetalingen av MVA og forskuddsskatt som normalt skal betales 15. april.

Omsorgspenger og sykepenger betales vanligvis ut (for de som ikke har spesialforsikring hos NAV) etter henholdsvis dag 11 og 16.

Kriteriet for å få omsorgspenger er at du har omsorg for et sykt barn som er under 12 år, eller et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn som er inntil 18 år gammelt.

80 prosent av gjennomsnittsinntekt

Inntektskompensasjonen skal tilsvare 80 prosent av den gjennomsnittlige næringsinntekten din de siste tre årene. Den vil bli utbetalt fra og med dag 17 etter at inntektstapet begynte.

Er gjennomsnittsinntekten din høyere enn 6G (kr 599 848) tas ikke det overskytende med i regnestykket. Har du en blanding av næringsinntekt og vanlig lønnsinntekt, har NAV en formel for hvordan grunnlaget skal regnes ut.

Regjeringen understreker at alle særordningene er midlertidige.

Venter på datafiks fra NAV

Sykepenger og omsorgspenger kan du søke NAV om allerede nå. Inntektskompensasjonen kan du søke om så snart de får på plass en teknisk løsning.

NAV opplyser at de ikke var informert av regjeringen før krisepakken ble kunngjort, og det er fortsatt helt i det blå hvor raskt de kan få oppdatert datasystemene sine for å takle de ulike støtteordningene som er blitt hasteinnført.

OPPDATERT: Finansminister Jan Tore Sanner foreslår å pålegge kommunene å redusere behovsprøvingen for sosialhjelp til selvstendige næringsdrivende til NAV er klar for utbetalinger fra krisepakken. Dette innebærer blant annet at NAV ikke kan kreve at oppsparte midler brukes før du får sosialhjelp. Kommunene skal senere få erstatning fra staten for ekstrautgiftene dette fører til. Så snart forslaget er endelig vedtatt kan du altså henvende deg til nærmeste NAV for å få hjelp.

Ukjent prislapp

Foreløpig aner ikke finanskomiteen på Stortinget hva krisetiltakene vil koste, men de er klare til å betale det det vil koste, uansett sum. At det kan bli minst like dyrt å gi for dårlige ytelser synes klart. Derfor varsler regjeringen i en pressemelding at det kommer ytterligere tiltak, for «dem som er særskilt hardt rammet av konsekvensene av korona-pandemien».

Et punkt som er blitt nevnt de siste dagene er kompensasjon for aktører som er rammet av avlysninger av kulturarrangementer.

Dagpenger er også en mulighet

Selv om du ikke er vanlig ansatt akkurat nå, kan du få dagpenger ved arbeidsledighet hvis du har mottatt lønn fra en arbeidsgiver i en eller flere perioder de siste tre årene. Enten må du minst ha tjent 149 787 kroner siste 12 (avsluttede) måneder, alternativt må du ha tjent kr 299 574 kroner de siste 36 månedene.

I tillegg må du:

  • ha fått redusert arbeidstiden din med minst halvparten (50 prosent)
  • ha redusert arbeidsinntekt

Det er dessuten et krav at du melder deg som arbeidssøker og sender inn meldekort hver 14. dag. Meld deg som arbeidssøker på arbeidssokerregistrering.nav.no

Når det er gjort kan du søke om dagpenger på nav.no/soknader/

Les også: Korona-beredskap setter frilansere i alvorlig knipe

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *