Det beste fra AS og enkeltpersonforetak kombinert

Hvis du skal opprette et kontorfellesskap eller gå sammen med andre om et kreativt paraplyforetak, bør dere vurdere et samvirke (SA). Foretaksformen er gunstig på flere måter.

Les om de andre selskapsformene her.

Litt forenklet er et SA en miks av det beste fra AS og enkeltpersonforetak. Det kreves ingen egenkapital, og deltakerne står ikke personlig ansvarlig for gjeld ut over det de har investert i foretaket.

SA er brukerstyrt og brukereid, det kan ikke ha eksterne investorer. Eierne kan være enten personer eller foretak/selskaper. To frilansere med enkeltpersonforetak kan slå seg sammen i et SA.

Ansatt i eget foretak

50% av Årets Frilansjournalister, Marit Bendz, er organisert som et samvirke sammen med husbonden, som er arkitekt. Samvirkeformen gjør det mulig for begge å være ansatt i foretaket og ha gode trygdeordninger og muligheter for å bygge opp kapital ved å holde avkastningen i selskapet. Til sammenligning må enkeltpersonforetak skatte av hele omsetningen hvert år.

SA har ingen krav til kapital på 100.000 kroner, slik det er for AS, og har revisjonsfritak på linje med NUF.

Andre sammenhenger der SA kan passe:

  • Større oppsetninger som skuespillerne i teaterensemblet selv er med på å finansiere
  • Musikerkollektiv som spiller konserter og leier øvingslokaler sammen

Overskuddet kan deles etter hvor mye arbeid hver av deltakerne har lagt ned. Dette reguleres i stiftelsesavtalen.

I reklamen heter det at SA er den beste selskapsformen når det skal være enkelt og billig å etablere, og lett for deltakere å tre inn og ut[1].

Lange tradisjoner

Samvirkeloven trådte i kraft 1. januar 2008 men foretaksformen har lange tradisjoner over hele verden. I Norge gikk f.eks melkebønder sammen om å starte meieri. Tine, Gilde, Coop og Prior er samvirker som er eid av egne medlemmer.

  • To frilansere med eller uten egne ENK kan stifte et SA og fakturere kundene via samvirket. Eierne kan være ansatt av samvirket. Man får like rettigheter til sosiale goder som hvilken som helst annen ansatt.
  • Avkastningen kan holdes i virksomheten eller fordeles mellom medlemmene i henhold til en fordelingsnøkkel som er nedtegnet i vedtektene.
  • Det er ingen krav til egenkapital, men stifterne kan bestemme at kapital skal innbetales.
  • Ingen krav til regnskapsplikt hvis omsetningen er under to millioner kroner i året. Fem millioner gir revisjonsplikt.
  • Skal registreres i Foretaksregisteret og ha daglig leder og et styre på minst tre medlemmer, med mindre vedtektene sier noe annet.
  • Kontakt Skatteetaten før etablering for å få klarlagt om din virksomhet kan godkjennes i forhold til Samvirkeloven.

[1] Ifølge en brosjyre fra Samvirkesenteret i Oslo (2008).

Foto: Yuri Arcurs/Crestock

4 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *