Emneoversikt: «Stipend»

Tid for å søke stipend

Leverer du faglitterært stoff, artikler om sjømat eller har lang fartstid innen journalistbransjen? Da kan disse stipendene være noe for deg.

Søk støtte til dyre journalistkurs

Har du lyst til å gå på kurs for journalister, men har dårlig råd? Frilansere og arbeidsledige kan få dekket kursavgift med inntil kr 15 000 samt reiseutgifter for kurs hos Institutt for Journalistikk (IJ).

Hent flere artikler