Bringer gründere sammen for en bedre verden

Idealistiske gründere i Bergen har manglet et møtested for å utveksle tanker og ideer. Det har nyoppstartede The Hub tenkt å gjøre noe med.

Møterom The Hub
The Hub holder til i lokaler med røtter i middelalderen. Her ser vi ett av møterommene. (Foto: The Hub)

The Hub er et multinasjonalt prosjekt som kom til Bergen i september i år, og omtales som Norges første senter for sosial innovasjon. Fra lokalene på Bryggen i Bergen er formålet å tilby arbeidsplasser og knytte sammen entreprenører med sosialt engasjement. Nye ideer og perspektiver skal fremmes gjennom blant annet felles forelesninger, seminarer og workshops.

The Hub i Bergen er ett av i alt 30 lignende møtesteder over hele verden. Deltakerne kan selv velge forskjellige medlemskapsmodeller, enten med kontorplass i et åpent kontorlandskap, eller et individuelt kontor.

Måtte skape miljøet selv

Vi har tatt en prat med eier Silje Grastveit (31) som opprinnelig er grafisk designer og har utdanning som kaospilot fra Århus. Siden 2006 har hun jobbet som selvstendig rådgiver innen systemisk prosessledelse for bedrifter og organisasjoner.

Drevet av kaospilotenes ideer om sosialt entreprenørskap som ikke bare gir gevinst for gründeren selv, men også bidrar til positive endringer i samfunnet, oppsto behovet for å skape et miljø for dette i Bergen.


Fra åpningen av The Hub i Bergen. Fra venstre: Elisabeth Nesheim (vertinne), Silje Grastveit (initiativtaker), Jonathan Robinson (gründer av The Hub i London). (Foto: The Hub)

– I 2006 kom jeg tilbake til Bergen etter tre år utenlands der jeg hadde vært med i en del ulike miljøer for sosialt entreprenørskap og positiv endring. Omgangskretsen min hadde vært unge ledere som trodde at alt var mulig, og som realiserte prosjekter som kunne bidra til en bedre verden, forteller Grastveit.

– Med erfaringer fra disse kreative menneskene, miljøene og prosjektene friskt i minne, kom jeg tilbake til Bergen med mange ideer jeg ville realisere. Jeg begynte å lete etter lignende miljøer her for å finne et nettverk av mennesker som hadde motet til å satse på modige drømmer og visjoner. Men hvor gikk folk for å møte likesinnede som kunne bidra til å realisere drømmer og prosjekter?

–  Jeg fant ut at dersom jeg skulle bli boende i Bergen måtte et slikt miljø etableres. Det var spiren til visjonen om å skape et senter for sosial innovasjon. Et sted der mennesker med ulik bakgrunn, farge, alder og profesjon kunne møtes for å lære, eksperimentere og utvikle både seg selv og sine prosjekter. Jeg følte behov for å bygge en plattform som muliggjorde innovasjon fra grasroten.

Hva er sosialt entreprenørskap?

–  Det er entreprenørskap fokusert på å finne nye bærekraftige løsninger på sosiale og miljømessige utfordringer i samfunnet. Ved hjelp av forretningsmessige metoder skapes sosial endring og forbedring av enkeltmenneskers og gruppers livsvilkår og/eller kommer miljøet tilgode.

–  Suksess blir først og fremst målt i sosial verdiskapning og i mindre grad økonomiske resultater. Likefullt er det viktig for en sosial entreprenør å være økonomisk bæredyktig, og felles for mange av dem er at overskudd føres tilbake i drift og forbedringer som bidrar til å løfte frem det idealistiske formålet virksomheten er fokusert på.

Hva vil brukerne få ut av The Hub?

–  Medlemmer får et nettverk sammen med andre gründere som alle arbeider for positiv endring i samfunnet. Gründere har ofte både en ensom og usikker økonomisk situasjon i starten, og gjennom The Hub får de et fellesskap med fleksible tids- og prismodeller som gir forutsigbarhet og er skalerbare ut fra den enkeltes behov. I tillegg holder vi arrangementer og kurs for kunnskap og inspirasjon, og bygger et sosialt fellesskap for erfaringsutveksling mellom deltakerne.

–  Som medlem i Hub Bergen kan en også benytte seg av andre hub-er i verden, fra São Paulo til London til Kabul, og bli kjent med inspirerende «endringsagenter» som arbeider i front for en mer bærekraftig økonomi på globalt plan. Erfaringer fra andre hub-er viser at over 75 prosent av medlemmene har skapt forretningsmuligheter for hverandre gjennom deres medlemsskap i en hub.

Hvordan kan medlemmene bidra til et bedre samfunn?

–  Enkelte av våre medlemmer bidrar til bedre miljø gjennom den virksomhet de driver, andre arbeider med sosiale utfordringer. Felles for oss alle er å ha et bevisst forhold til forbruk, livsstil og andre vaner. I et rikt land som Norge, er det nok like viktig med avlæring av etablerte vaner som med opplæring for økt bevissthet rundt nye måter å tenke og handle på.

åpning the hub
Stort oppmøte på åpningsdagen på Bryggen i Bergen 10. september. (Foto: The Hub)

Hvordan prøver dere å nå ut til innovative hjerner?

–  Vi har et bredt lokalt nettverk og foretrekker personlige invitasjoner til de vi vet arbeider med sosial innovasjon. Samtidig kommer de fleste henvendelser om medlemsskap fra personer som har hørt om The Hub og det vi står for, ofte gjennom venner eller eget nettverk.

Hvordan har tilbakemeldingene vært hittil?

–  Tilbakemeldingene er svært positive, og alle de 25 medlemmene som allerede er tilknyttet huset sier de stortrives og at de finner stor merverdi i å være en del av både huset og en større global bevegelse for positiv endring. Vi har samlet en inspirerende kjerne som arbeider med alt fra ungdom og identitet til kriminelle og veien tilbake i samfunnet. Felles for alle er å drive business med hjertet i behold der fokus er å bedre situasjonen for mennesker og miljø.

–  Erfaringene fra andre hub-er i verden er også veldig gode, og undersøkelser fra f.eks. Hub Islington i London viser at 95 prosent av medlemmene føler at The Hub har bedret deres livskvalitet.

Er det plass til nye medlemmer i kontorfelleskapet?

–  Det er fremdeles rom for mange flere medlemmer, og siden vi har tidsbaserte medlemsskap skal det litt til at huset blir helt fullt. Samtidig har vi også en venteliste, da vi søker å bygge et miljø som er sterkt innen sosial innovasjon. Vi inviterer medlemmer inn som bidrar til mangfoldet på huset, og som tydelig har ambisjoner om samfunnsøkonomisk verdiskaping gjennom sine initiativer.

Er det sannsynlig at vi kan få noe lignende i Oslo og andre storbyer i Norge?

–  I Oslo er prosessen allerede igang i innledende fase. Vi har også hatt henvendelser fra Stavanger, Trondheim og Kristiansand med ønsker om oppstart. Det naturlige neste steget er å satse på Oslo, da en Hub også krever en viss størrelse og befolkningsmasse. I Oslo er mange av brikkene på plass for en oppstart, samtidig som det gjenstår en del avklaringer før vi kan si noe helt sikkert.

Besøk The Hub Bergens nettside her.

1 kommentar

  • Flott tiltak å samle gründere til kontakt og erfaringsutveksling. Kanskje man kunne informere også om at det finnes et nytt, kreativt verktøy: GründerBibelen.
    Her er det hele 247 nye porduktideer og forretningskonsepter som knapt noe har tenkt på.
    Noen kunne sågar være patenterbare.
    Men boken er også morsom lesning for alle som allerede er etablert, -og den kan også by på god trening i kreativ, abstrakt nytenkning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *