Bare hver femte har sykeforsikring

Få selvstendig næringsdrivende betaler forsikring for å få full sykepengedekning. De fleste gambler på at det går bra. Det kan i verste fall bli veldig dyrt.

– Jeg var ikke klar over det ikke da jeg startet, men jeg meldte meg i praksis ut av velferdssamfunnet Norge da jeg ble selvstendig næringsdrivende, sier frilanser Margrethe Tennfjord til Aftenposten.

Enkelpersonforetak må som kjent betale høyere trygdeavgift enn lønnstakere, mens trygdedekningen svekkes.

Synes det er for dyrt

Tennfjord er en av initiativtakerne til Facebook-gruppa Selvstendige Arbeidere. Gruppa har gjennomført en undersøkelse om selvstendige næringsdrivendes arbeidsvilkår, der 1100 personer svarte. Svarene støtter opp om NAVs tall som viser at bare mellom 10 og 20 prosent av alle landets næringsdrivende har kjøpt sykeforsikring. Tre av fire som svarte hadde ikke forsikring.

70 prosent mente den var for dyr.

I 2011 er ordningen blitt litt rimeligere enn den var i fjor, men for å få 100 prosent sykepenger fra første dag med sykdom må du fremdeles ut med en premie på 10,2 prosent av den pensjonsgivende inntekten.

– Kunne blitt kroken på døra

Aftenposten laget tidligere i år en reportasje om temaet der de intervjuet en møbeltapetserer som ble utsatt for en ulykke. Han priser seg lykkelig over at han hadde betalt 14 000 årlig for full sykepengedekning fra 17. dag etter sykemeldingen. Hadde han ikke hatt det kunne det lett blitt kroken på døra, sier han.

Denne varianten av forsikringen er den rimeligste. Langt dyrere blir det hvis du vil ha full dekning fra første dag, som nevnt i avsnittet over.

I tillegg til sykepengeforsikring bør frilansere skaffe seg yrkesskadeforsikring. Prisen er lav og kan hjelpe deg hvis du blir helt eller delvis ufør som resultat av en ulykke el. l. mens du jobber.

Har du forsikringer hos NAV?

Les mer:

Sykepengeordningen for næringsdrivende.

Slik finner du ut hva du får i sykepenger

(OBS! Satsene har endret seg siden disse ble skrevet men prinsippene er de samme.)

Foto: Istockphoto.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *