Artikler av Jonah Sol

Vil ta musikken tilbake

Britiske musikere allierer seg mot plateselskapene for å ta tilbake eierskapet til egen musikk.