Anker til Høyesterett i fototvist

Frilansfotograf Baard Lunde ble dømt til å betale 600 000 kroner i saksomkostninger etter at bildene hans ble brukt ulovlig. Han fortsetter kampen og har nå anket til Norges siste rettsinstans.

Støttegruppe på Facebook

Støttegruppa for Baard Lunde på Facebook.

Lunde har fått enorm støtte fra andre frilansere, både økonomisk og moralsk. Fotograf og frilanskollega Paal Laukli har stått i spissen for støtteaksjonen. Også den kjente motefotografen Sølve Sundsbø har gått ut med en offentlig støtteerklæring.

Taust fra organisasjonene

Støtteerklæringer fra organisasjonene har frilansere som medlemmer, og som vanligvis engasjerer seg i saker om opphavsrett, har derimot uteblitt. Ingen av fotograf-organisasjonene har kommet med noen offisielle uttalelser i saken.

– Jeg er ikke medlem i noen organisasjon, det er vel heller ingen som er spesielt egnet for fotografer innenfor mote/kjendis-feltet, skriver Baard Lunde i en e-post til Frilansinfo.no. Dermed har han heller ingen i ryggen som kan være med på å dekke advokatutgiftene.

Til tross for dette la han nylig ut en oppdatering på Facebook der han meddelte at en anke til Høyesterett er levert.

– På bakgrunn av den enorme støtten jeg har fått […] har jeg nå levert inn anken. Den blir først vurdert i Høyesteretts ankeutvalg før den eventuelt blir tatt opp av domstolen, skriver den standhaftige frilanseren.

Han har også tatt opp et lån med sikkerhet i boligen for å tilfredsstille motpartens ønske om sikkerhet på advokatutgiftene han ble dømt til å betale.

Lav erstatning for tyveri

Baard Lunde ble i begynnelsen av 2010 leid inn av bladet Costume for å fotografere Jenny Skavlan. Bildene skulle opprinnelig kun brukes i magasinet, men Costume ønsket ekstra medieoppmerksomhet og lot VG  publisere fotografiene i sin papirutgave – uten å spørre Lunde først.

Oslo Tingrett ga Lunde medhold i at Costumes utgiver Bonnier Media hadde brutt åndverksloven, noe også det store medieselskapet innrømmet selv i forhandlingene. Kompensasjonen var imidlertid kun på 10 000 kroner, en sum som neppe representerer den reelle verdien av et tosiders oppslag med tre kjendisbilder i Norges største avis.

Ifølge informasjonsteksten på  Facebook-gruppen «Spleiselag for Baard Lunde», som har nærmere 300 medlemmer, er Costumes kostnadsbesparelse på å annonsere på to sider i VG over 500 000 kroner, i tillegg til publisiteten magasinet fikk på VG Nett som følge av at de samme bildene ble brukt der.

Dyrt å være kompromissløs

Bonnier Media tilbød først 30 000 kroner i erstatning, og ville til slutt inngå forlik om 50 000 kroner. Men i stedet for å ta pengene, sto heller Lunde på sitt og forsvarte både seg selv, opphavsretten og kollegaer i samme situasjon. Det kan ha kostet ham dyrt hvis ikke anken til Høyesterett fører frem.

I Borgarting lagmannsrett ble nemlig den kompromissløse frilanseren dømt til å betale rundt 600 000 kroner i saksomkostninger. Til tross for at dommen viste at rettighetene hans hadde blitt krenket.

Dommen viser at frilanserstoff blir behandlet som fritt vilt, og at tyveri av åndsverk gir lavere erstatning enn hva det ville ha blitt solgt for på det åpne markedet.

– Hvis denne dommen blir stående, vil åndsverkloven stå igjen som et blodfattig verktøy mot misbruk av arbeider, frykter en av Lundes støttespillere på Facebook.

Frilansermiljøet frykter at media vil kunne gjøre hva de vil med hvilke bilder de vil, for å deretter tilby det de mener er en passende erstatningssum uten at opphavspersonens krav blir tatt i betraktning.

*****

Hvis du vil støtte Baard Lunde kan du gjøre følgende:

(Hentet fra den offisielle støttegruppa på Facebook)

1. Innbetaling skjer til advokat Magnus Stray Vyrjes klientkonto 8200.02.23200

2. Innbetaling merkes «Rettssak Baard Lunde» og navn/adresse på den som innbetaler.

3. Innbetalte midler vil bli brukt til å finansiere rettssaken og en eventuell ankebehandling i Høyesterett: Ankegebyr, eventuelt idømte sakskostnader, egne advokatkostnader.

4. Advokat Stray Vyrje vil føre og distribuere regnskap til samtlige som betaler inn.

5. I den grad en eventuell anke fører frem, vil advokat Stray Vyrje besørge innbetalte midler som kapital i forbindelse med etableringen av en forening eller stiftelse for å fremme norske fotografers opphavsrettslige beskyttelse.

6. Advokat Stray Vyrje vil etter mottak av innbetalte midler sende ut bekreftelser som stadfester ovennevnte.

1 Trackback

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *