Advokaten svarer om opphavsrett til webkode

Det er ulike oppfatninger om hvordan webdesignere skal forholde seg til opphavsrett til eget arbeid. I vår gjestepost på Webforumets blogg gir advokat Øystein Flagstad en innføring fra et juridisk ståsted.

Les hele artikkelen på Webforumet.no. Teksten er et redigert utdrag fra håndboka «Frilans!»

flagstad

Har frilanseren opphavsretten på kode-delen av en webdesignjobb?

Ja, ifølge advokat Øystein Flagstad, partner i advokatfirmaet Grette. Han har opphavsrett og IKT-rett som to av sine spesialfelt.

Dataspråk som blir skrevet i sekvenser som kan utløse reaksjoner fra en datamaskin i samhandling med mennesker (puh!), kalles eksekverbar kode. Slike koder er etter åndsverksloven likestilt med dataprogrammer.

– Opphavsretten til dataprogrammer oppstår hos den som foretar programmeringen. Åndsverks­loven inneholder en særregel om at opphavsretten til datamaskinprogram skapt av en arbeidstaker under utførelsen av oppgaver som omfattes av arbeidsforholdet eller etter arbeidsgivers anvisninger blir overdratt til arbeidsgiver dersom ikke noe annet er avtalt. Denne regelen gjelder ikke for frilansere eller andre oppdragstakere, slik at det må vurderes konkret i det enkelte tilfelle om det er avtalt at opphavsretten skal overdras til oppdragsgiver, eller om oppdragsgiver kun får en mer avgrenset bruksrett, sier Flagstad.

Frembringelsen må ha verkshøyde for å ha vern. Hva skiller verks­høyde/ikke verkshøyde når man snakker om koder, programvare eller utarbeidelse av brukergrensesnitt for data og Internett?

– Kravet om verkshøyde utlegges gjerne som at frembringelsen må være preget av opphavsmannens individuelt skapende innsats. I praksis vil det være slik at kravene til verkshøyde varierer for ulike typer verk. For datamaskinprogrammer vil eksekverbar kode av noe omfang normalt anses for å ha verkshøyde. Når det gjelder webdesign skal det noe mer til for at slike verk oppfyller kravet til verkshøyde. Standard webdesign som hvem som helst kunne ha laget vil normalt ikke være undergitt opphavsrettslig vern. Men selv om formgivingen ikke har verks­høyde, vil kildekoden som ligger til grunn normalt være vernet, slik at det ikke er tillatt å kopiere denne.

Les resten på Webforumet.no.

1 Trackback

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *