30 000 i aksjekapital fra nyttår

Allerede fra 1.1. 2012 trer endringene i Aksjeloven i kraft. – Det blir nå mulig å etablere aksjeselskap for 30 000 kroner inkludert stiftelsesutgifter, sier justisminister Grete Faremo.

Altinn/Brønnøysundregistrene har varslet at de står klare til å implementere endringene i sine systemer på kort varsel. Dette er endringene Stortinget vedtok før helga, i sin andre og siste behandling av lovforslaget:

Regjeringen varsler nå at de kommer tilbake med et lovforslag om flere endringer som ble foreslått under utredningsarbeidet.

2 kommentarer

  • Håvard Risvaag sier:

    Reklame for NUF sprenger innboksen for tiden, blant annet skriver de noe som jeg lurer på om stemmer:
    «Aksjelovens § 2-18 og kravet om revisorbekreftet kapitalinnskudd endres fra 01.01.2012 ved at finansinstitusjoner også kan bekrefte det samme. Den lovpålagte bekreftelsen som er forbeholdt revisor i aksjeloven § 2-8 beholdes imidlertid. Fortsatt må de minste ASene få revisor til å bekrefte åpningsbalansen.»

  • Ja, NUF-tilbyderne er desperate etter å suge ut de siste restene av dette markedet, og klamrer seg til et siste halmstrå. Det stemmer at det fremdeles må en revisor til for å bekrefte åpningsbalansen. Men dette kravet er foreslått endret/fjernet i den neste runden med forenklinger som regjeringen har lagt opp til. En revisorbekreftelse av åpningsbalansen koster ikke mye, og er en engangssum. NUF er en løpende utgift.

1 Trackback

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *