Monthly Archives: april 2018

Frilanssatser ingen kommer til å bruke?

Denne uka relanserte NJ Frilans frilanssatsene, med et dagshonorar på kr 5 595,-. Målet er at frilanserne skal sitte igjen med like mye som fast ansatte.