Startguiden [5]: Registrere foretaket

Trinn-for-trinn-veiviser for registrering av firmaet ditt. Vi går også gjennom hvordan du registrerer deg for moms og forskuddsskatt.

Dette er del fem i en serie om å starte for seg selv som frilanser. Fjerde del kan du lese her

Enhetsregisteret

Når du har sjekket at firmanavnet du har valgt er tilgjengelig og lovlig (www.brreg.no), kan du gå i gang med registreringen på Altinn.no. Skjemaet du bruker heter «Samordnet registermelding«.

Skjemaet er enkelt å fylle ut, og jobben er unnagjort på ti minutter. Du kan enten levere via internett eller skrive ut skjemaet og sende det i posten. Registrering i Enhetsregisteret er gratis.

Etatene samarbeider slik at du bare trenger å fylle ut dette ene skjemaet både for opprettelse, endring, flytting og opphør av et foretak.

Papirarbeid
Foto: Kozumel

Hvis det er første gangen du bruker Altinn må du bestille passord som du får i posten til folkeregistrert adresse. Seinere kan du endre passordet som du selv vil.

Her kan du lese mer om registrering av foretak.

Du kan registrere firmaet ditt frivillig i Foretaksregisteret, men dette har lite for seg for deg som er frilanser. Foretaksregisteret er for større selskaper og foretak som driver varehandel, og skal sikre at ansvarsforholdene er kjent i tilfelle konflikter. En bonus er at firmanavnet blir beskyttet. Prisen er kr 2127 for registrering på nett, 2660 kroner for papirregistrering (priser fra 2011).

Ferdig med registreringen? Gratulerer, du er nå adm. dir i ditt eget firma!

Du får tildelt et organisasjonsnummer som består av 9 tall som du bruker på fakturaer og andre dokumenter som representerer foretaket utad. Nå er det bare å sette i gang og jobbe.

Registrering for merverdiavgift

Merverdiavgift (MVA), populært kalt moms, er en statlig avgift på omsetningen av varer og enkelte tjenester. Den mest brukte satsen for frilansere er på 25 prosent (2012). Som næringsdrivende må du legge til moms/MVA på fakturaene dine fra det øyeblikket omsetningen din har passert kr 50 000 i løpet av en 12-månedersperiode. Dette gjelder bare dersom du selger MVA-pliktige varer/tjenester (se lenger nede i artikkelen).

Eksempel på korrekt utfylt MVA-oppgave kan lastes ned fra Dokumentbanken. For å registrere foretaket ditt i MVA-manntallet har du to alternativer:

Skatteetatens websider Scenario 1. Du har ingen store investeringer i startfasen
Du venter da med å registrere deg i merverdiavgiftsmanntallet til du har sendt fakturaen som får omsetningen til å vippe over 50 000-kronersgrensa. Ta vare på alle fakturaer du sender og alle kvitteringer og fakturaer du mottar/betaler. De sistnevnte skal du bruke til å kreve merverdiavgift tilbake etter at du er blitt registrert.

Det er Skatteetaten som står bak merverdiavgiftsregisteret. Registreringen er gratis. Du må fylle ut del 2 av skjemaet Samordnet registermelding og laste opp alle fakturaene du har sendt når du registerer deg på Altinn.  Fakturaene beviser at du har fakturert for et høyt nok beløp det siste året.

Disse kan skannes og lastes opp som vedlegg sammen med Samordnet registermelding om du velger å levere elektronisk.

Opplastningsfunksjonen på Altinn er imidlertid ikke optimal; det er vanskelig å laste opp mange filer samtidig, og filformater som .zip og .rar aksepteres ikke. Dersom du har mange fakturaer å vise til så vil vi derfor anbefale å legge de scannede bildene inn i et Word-dokument. Når du er ferdig lagrer du filen som enten .doc eller .pdf før du laster opp.

Du kan også sende inn søknaden via vanlig post til ditt lokale skattekontor. Her kan du laste ned skjemaet.

Deretter må du etterfakturere moms fra kunden, på eventuell omsetning som overstiger kr 50 000.

Du skal betale moms til staten enten annenhver måned, eller en gang i året. Dette er valgfritt for de som har omsetning under en million kroner, og du velger det når du registerer deg.

For å unngå betalingsproblemer kan det være lurt å betale inn seks ganger i året. Venter du til slutten av året er det lett for at pengene er blitt brukt til noe annet, og da vil staten kreve inn pengene med tvang, eventuelt slå deg og firmaet konkurs.

På fakturaer og alle andre dokumenter som representerer firmaet utad skal du heretter sette bokstavene «MVA» etter organisasjonsnummeret. Du skal plusse på MVA på totalbeløpet hvis tjenesten du leverer er avgiftsbelagt. Beløpet inkl. mva. finner du ved å gange råprisen med 1,25.

De fleste frilanstjenestene for kreative fag er momsbelagte, det er stort sett bare journalistisk tekst og arbeider som defineres som «kunstverk» du ikke skal regne MVA på. En illustrasjon er derfor momspliktig hvis den trykkes i et blad, men ikke hvis du selger originalen i et galleri.

Alle kjøp du gjør fra tidspunktet du registreres, går inn i MVA-regnskapet ditt. Du kan altså trekke momsen du betaler for ny skjerm til datamaskinen fra momsen dine kunder betaler deg. Betaler du mer enn kundene dine betaler inn av moms til deg i samme periode på to måneder, får du resten tilbakebetalt av skattedirektoratet.

Er du fortsatt usikker på hvordan du skal gå fram for å MVA-registrere foretaket ditt? Sjekk ut denne detaljerte guiden.

Få momsrefusjon

Når du er registrert kan du kreve tilbakebetaling av MVA du betalte i perioden fra du stiftet foretaket til du nådde omsetningsgrensa. Dette gjelder moms på varer du kjøpte gjennom firmaet i den aktuelle perioden. Du kan søke om tilbakegående avgiftsoppgjør samtidig som du registrerer seg i MVA-registeret. Husk å krysse av for «Søker tilbakegående avgiftsoppgjør» til høyre under punkt 3 i Samordnet registermelding, og oppgi hvor mye du har kjøpt for. Bilagene som beviser utgiftene dine kan entes legges ved i den elektroniske søknaden, eller sendes til Skatteetaten i din hjemregion.

Du kan søke om tilbakegående oppgjør for inntil tre år gamle utgifter/innkjøp.

Les mer om søknadsprosessen og kravene for tilbakebetaling av merverdiavgift her.

Scenario 2. Du har store investeringer i startfasen.
Hvis du må kjøpe dyrt utstyr til driften (minst 250 000 kroner) kan du søke fylkesskattekontoret om forhåndsregistrering i MVA-manntallet før du begynner å få inntekter. Du må sannsynliggjøre at omsetningen raskt vil overstige grensa på kr 50 000 når du først kommer i gang.

Ut over dette følger du prosedyren i scenario 1.

Alt du trenger å vite om moms, og litt til, finner du i Merverdiavgiftshåndboken fra Skatteetaten.

Forskuddsskatt

Så snart som mulig etter oppstart må du kontakte ligningskontoret i kommunen din og få fastsatt hva du skal betale i forskuddsskatt. Du får tilsendt innbetalingskort. Det er fire forfall i året. Det første året settes beløpene etter skjønn, og senere baseres summen på hva du tjente året før. Husk å sette av penger, beløpene kan være store! Betaler du inn for lite i løpet av året løper det renter av det du skylder, noe som fort kan bli noen tusenlapper. Det kan altså lønne seg å betale for mye enn for lite.

Huskeliste:

 • Merverdiavgift betales innen den 10. i hver andre måned. Kalender finnes på www.skatteetaten.no.
 • Du kan også velge å betale en gang i året, 10. mars (hvis nettoomsetningen er under en million kroner). Det krever disiplin for å sette av nok penger til å betale alt du skylder på en gang, og Skatteetaten er snare med å ilegge strafferenter og komme med trusler om tvangsinnkreving. Som selvstendig næringsdrivende står du personlig ansvarlig for gjeld.
 • Gå til Altinn og fyll ut MVA-oppgaven. Husk å trekke fra inngående MVA (moms du har betalt). Betal deretter i banken med kid-nummeret du får tildelt.
 • Hvis du bruker regnskapsfører får du MVA-oppgaven ferdig utfylt i Altinn, og det gjenstår bare å betale i nettbanken.
 • Betal forskuddsskatt fire ganger i året.

Sist oppdatert 05.02.12

Les videre – Del seks: 10 ting å gjøre de første ukene som selvstendig næringsdrivende.

 

[poll=3]

Del på Twitter

Det er nå 113 kommentarer. »

 1. Hei Atle Hanson,

  Vi driver et enkeltmannsforetak. Det er snekker arbeid, renovasjon og forskjelligt det dreier seg om. Vi har kjøpt huset nettopp og dette trengs total rehabilitering/renovasjon. Alt utenom elektriske arbeid og rørlegger gjør mannen min selv. Det jeg lurer på nå er om det er mulig å føre materialer som brukes til renovasjon av egen bolig i firma regnskapet sitt for å kunne redusere skatt?

  Hvordan gjør man det egentlig?

  Takk. ☺

 2. @Erna: Helt ulovlig å gjøre jobber på egen eiendom som en del av firmadriften. Det blir sett på av skatteetaten som bruk av spesialkompetanse og er MVA-belagt. Mange har fått store avgiftssmeller på dette. http://www.huseierne.no/hus-bolig/tema/juss/handverkertjenester/bygging-pa-fritiden-kan-bli-dyrt/

Starte-AS.no

 
Forum | Om oss | Kontakt | Last ned | Bli skribent | Hjelp | Logg inn | Sidekart | Annonsere | Personvern