Slik regnes skatt av næringsinntekt og vanlig lønn

Dersom du både har et eget firma og er ansatt i en annen jobb, vil du bli lignet samlet med lønn og næringsinntekt i samme pakke.


Du må normalt betale 28 prosent i skatt på alminnelig inntekt av næringsoverskuddet, i tillegg til 11 prosent i trygdeavgift. Den totale skatteprosenten blir da 39 prosent, med et lite fratrekk pga. personfradraget alle skatteytere får. Mer om dette nedenfor.

Tjente du mer enn 471 200 kroner i 2012 blir det ekstra toppskatt i tillegg.

«Dobbel inntekt» lignes sammen

Hvis du har inntekt både som næringsdrivende og som vanlig ansatt gjelder andre regler.

Et minstefradrag på 38 prosent, opptil 78 150 kroner (2012-tall) vil trekkes fra lønnsinntekten. Deretter vil det som er igjen av inntektene slås sammen og lignes med samme skatteprosent.

Den samlede inntekten, det vil si næringsinntekten pluss resten av lønnsinntekten etter at mistefradraget er trukket ifra, vil i tillegg bli redusert med et personfradrag. I 2012 utgjør dette 45 300 for personer i skatteklasse 1 eller 90 600 for de som skal skattelegges i klasse 2.

Forskjellig trygdeavgift

Kun trygdeavgiften er ulik for de to inntektskildene.

Det er verdt å merke seg at trygdeavgiften ikke er den samme for de to forskjellige inntektskildene.

Mens du må betale 7,8 prosent i trygdeavgift av lønnsinntekten, må du belage deg på å punge ut med 11 prosent av overskuddet på næringsdelen.

Eksempel på skatteberegning

Du regner med å gå med 100 000 kroner i overskudd på firmaet ditt, og har i tillegg en vanlig jobb der du også får utbetalt 100 000 kroner i årslønn. Slik blir regnestykket:

1) Minstefradrag på 38 000 (38 prosent) trekkes fra lønnsinntekten før skatten beregnes.

2) Skattegrunnlaget blir nå 162 000 kroner (62 000 igjen fra lønnsinntekten, pluss 100 000 i næringsinntekt)

3) Personfradrag på 45 350 kroner trekkes fra grunnlaget, noe som reduserer skattbar inntekt til 116 650 kroner. Dette vises ingen plass i selvangivelsen eller skatteoppgjøret, men ordnes automatisk av Skatteetaten før beregning av skatt.

4) Inntektsskatt til kommunen du bor i er 11,6 prosent, mens fylket skal ha 2,65 prosent. Denne delen av skatten blir da 116 650 x 0,1425 = 16 623 kroner (14 prosent av kr 116 650).

5) Fellesskatten til staten er på 13,75 prosent. 116 650 x 0,1375 = 16 039 kroner.

6) Trygdeavgiften regnes separat av hver enkelt inntektskilde FØR fradragene ble gitt:

 • 11 000 kroner (11 prosent av 100 000 kroner for næringsinntekten)
 • 7 800 kroner (7,8 prosent av 100 000 kroner for lønnsinntekten)

Total skatt blir dermed 16 623 + 16 039 + 11 000 + 7 800 = 51 462. Dette utgjør en total skatteprosent på drøyt 25 prosent, basert på en samlet inntekt og næringsoverskudd på 200 000 kroner.

PS! Vi har i dette eksempelet gått ut ifra at du ikke har gjeld/renteinntekter, samt at du er ugift og ikke forsørger noen andre. Sjekk Skatteetatens skatteberegningskalkulator her.

Innbetale forskuddsskatt

Du plikter å betale inn forskuddsskatt i fire terminer for ditt forventede næringsoverskudd. Du bør gi beskjed til ditt lokale skattekontor i begynnelsen av året slik at du kan få tilsendt innbetalingsblanketter.

Det er også mulig å betale forskuddsskatt for både lønns- og næringsinntekter ved å generere et kidnummer Skatteetatens nettsider. Siste frist for å betale inn forskuddsskatt er 31. mars året etter de skattbare inntektene er blitt opparbeidet.

Grense på 50 000

Dersom foretaket ditt er nytt vil næringsinntekten som regel ikke dukke opp på selvangivelsen. Du plikter selv å opplyse om alle inntekter du har hatt gjennom regnskapsåret.

Har firmaet ditt en omsetning på mer enn 50 000 kroner må du fylle ut næringsoppgave. All næringsinntekt må først føres her, og så overfører du summen av overskuddet til selvangivelsen etterpå.

Ved omsetning under grensa slipper du unna med langt mindre arbeid. Du må da krysse av for «Mine driftsinntekter overstiger ikke kr 50.000 og jeg oppfyller vilkårene» og fylle ut nøkkeltall som kostnader og inntekter i en veiviser i selvangivelsen (i Altinn).

Hvor mye du må betale i skatt har kun med overskuddet å gjøre, ikke med omsetningen.

Del på Twitter

Det er nå 172 kommentarer. »

 1. Hei!
  Jeg selger et hefte om ernæring via nettsiden min. Når jeg begynte å selge det i mars så trodde jeg ikke at jeg kom til å tjene mer enn 20-30 000 på det, jeg har derfor bare ført et regnskap på excel over navn på kjøper og dato for innbetaling (all kommunikasjon med kjøper har foregått på mail, og heftet er sendt på mail – jeg har ikke brukt fakturaløsning), og tenkt at jeg betaler skatt i etterskudd når jeg fører på inntektene på selvangivelsen i 2015. Nå ser det imidlertid ut til at jeg kommer til å tjene et sted mellom 70-100 000 kr (hvis det gjelder frem til mars 2015 (som er 12 måneder fra jeg startet å selge), ikke ut året 2014?), og jeg har forstått at man må betale mva ved inntekt over 50 000 kr. Jeg har ikke opprettet ENK, men det må vel også opprettes hvis jeg må betale moms? Det jeg lurer på, er om jeg bare må betale mva for det jeg tjener over 50 000 kr, eller om jeg plutselig må betale moms for alt jeg har tjent. Hvis jeg da plutselig ikke får solgt noen flere hefter og ender opp på 52 000 kr, så taper jeg jo penger på å gå over 50 000 kr. Litt usikker på hva jeg bør gjøre… Har moms noe som helst med selvangivelse å gjøre? Tenker siden den går fra januar-desember, mens moms gjelder for 12 måneder, uavhengig av når man starter.

  Takk for svar på forhånd 🙂

 2. Skattemessig omsetning regnes innenfor samme kalenderår, ikke i 12-månedersperioder. Det er bare omsetning for å komme til omsetningsgrensa for MVA som går i 12-mnd-perioder. Du burde ha registrert firma for lengst, her driver du jo næringsvirksomhet og skulle hatt fakturaer, regnskap, osv. Jeg aner ikke hvordan det blir med MVA siden du ikke har noen fakturert. Du må snarest kontakte Skatteetaten og høre hva du skal gjøre. Siden dette er en slags e-bok skal det være MVA på disse. MVA skal kun betales på omsetning over 50 000, ikke for hele omsetningen. Det er positivt å være MVA-registrert, du får jo da 25% avslag på alle innkjøp til firmaet, f.eks. på ny datamaskin til å skrive neste ernæringshefte på 😉

 3. Takk for svar. Har både opprettet ENK og kontaktet skatteetaten, så får høre hva de sier. Noe jeg imidlertid ikke blir helt klok på, selv om jeg har søkt mye på nettet, er hva jeg helt konkret må føre «regnskap» eller bokføre. Jeg har forstått det sånn at jeg ikke har plikt til å føre regnskap, siden jeg har et ENK (snart) med omsetning på bare 50-100 000 kr i året, og ingen ansatte + en del andre krav som jeg ikke oppfyller. Men jeg er bokføringspliktig. Når jeg kontaktet skatteetaten tidligere i år og fortalte at jeg bare førte opp navn + innbetalingsdato på kjøper så sa de at det var nok. Jeg spurte ikke om jeg måtte bruke faktura/bilag, men er det et krav i henhold til bokføringsloven? Hvis du kunne listet opp hva som MÅ være med i henhold til bokføringsloven når jeg selger disse heftene over internett (med nesten ingen utgifter/innkjøp) så hadde jeg blitt veldig glad. Hvis det er sånn at jeg må lage bilag på hver kunde, er det da bilag/faktura + et regnskapsark som viser inntekter og utgifter + kontoutskrifter som er kravet i min situasjon? Noe mer? Jeg vil veldig gjerne følge alle regler og lover, men synes det er vanskelig å få tak i alt via artikler på internett, det står så mye forskjellig. Leste om debit, kredit og konto også, men det er vel ikke relevant i min situasjon? 🙂

 4. Alle firmaer må føre regnskap. At det ikke er «regnskapsplikt» betyr bare at ENK slipper å sende inn offentlig regnskap til Brønnøysund slik et AS må. Ellers er kravene nøyaktig de samme. Bokføringsplikt = føre regnskap på riktig måte. Du må utstede et salgsdokument når du selger noe, leser du bokføringsforskriften står det nøyaktig hva et salgsdokument må inneholde. Du får alt dette gratis hvis du bruker Conta Faktura på nettet, f.eks. (www.conta-faktura.no). Har du et veldig enkelt regnskap og få transaksjoner per år holder det med regneark, ja. Føring på kontoer er relevant, da dette skal inn i næringsoppgaven. Men det viktigste for deg er at sluttsummene stemmer.

 5. hei:) sitter i startfasen av et enmannsfortak og er litt i tvil på disse reglene med mva/moms.

  foretaket skal drives fast uten fastjobb ved siden av.

  foretaket vill bestå av oppkjøp av biler og videre salg.

  vist jeg kjøper en bil for si 10000 og selger den for 25000 må jeg da ligge til mva i dette salget? eller må det betales mva i det hele tatt her?

  så må jeg i tillegg betale skatt på overskuddet av dette salget ? altså 15000 eller må det skattes for 25000?

  takk av en som leser seg i hjel om skatteregler og ikke forstår en drit…

 6. Vi har et forum der du kan stille spørsmål som ikke gjelder artikkelinnholdet. Men kjapt svar likevel: Bruktbiler er fritatt for MVA. Les mer hos Conta Faktura om moms på bruktsalg. Det må betales skatt av overskuddet i firmaet, selvfølgelig.

 7. Hei

  Jeg vil vite forskotsskatt i et ENK.
  2014 27%+11.4% = 38.4%.

  Er det samme present for forskjellige lønnsinntekt? Er det 38.4% for NOK.200000 eller NOK300000?

 8. I utgangspunktet er det samme prosent helt til du kommer opp til grensa for toppskatt. Men dine personlige forhold som lån, skatteklasse, o.l. kan virke inn på den totale skatteprosenten du må betale.

 9. Hei, og takk for informativ side.
  Jeg har enkeltmannsforetak og rimelig god kontroll med hva jeg kommer til å fakturere i 2014.
  Jeg skal nå endre forskuddskatten min og således endre post 1.6.2 (personinntekt)og 2.7 (overskudd av næring), men så melder det seg et spørsmål: Skal jeg føre opp hva jeg kommer til å fakturere eks mva eller ink mva?
  Jeg regner med det er eks mva som skal føres opp, men jeg setter svært stor pris på en avklaring på dette.

  Takk for god side.

 10. Eks. mva. MVA skal alltid holdes utenfor i regnskapet og i skattespørsmål.

 11. Takk for god informasjon på siden,den var mye lettere å forstå enn det som skrives på skatteetaten sine sider.
  Har startet en akupunktur bedrift i forrige måned og regner med å gå med underskudd i år.
  Har jobbet/jobber som pleier i kommunen og vil tjene ca 450000 brutto i år. Regner med å få underskudd på ca 20-25 tusen i år. Er dette noe som kan trekkes fra slik at jeg skal betale mindre skatt av den andre inntekten? Eller regnes begge to sammen kun da egen næring går med overskudd?

 12. Hei Eirik, takk for god tilbakemelding. Underskudd i næringa kan videreføres til året etter og redusere skatten på overskuddet da. Hvis du har annen lønn ved siden av vil det slik jeg forstår det redusere den totale personinntekta og dermed totalskatten din samme år, du slipper altså å vente et ekstra år. Men for å være 100% sikker bør du sjekke med Skatteetatens opplysningstelefon da jeg ikke har egen erfaring med underskudd.

 13. Hei, jegblir ikke klok på flg:
  Jeg mottar et stipend fra staten, som setter begrensninger på hvor mye jeg kan ha som inntekt ved siden av. Jeg har både lønnsinntekt og næringsvirksomhet som frilanser, og så vidt jeg har forstått er det inntekt før fradrag og skatt som gjelder for lønnsdelen, men inntekt etter fradrag for næringsdelen (kun den delen som føres på selvangivelsen som overskudd i næring). Summen av dette skal ikke overskride en viss sum, ellers mister jeg stipendet. Men er det ikke da slik at det vil lønne seg å ha mest mulig fradrag på næringen? Spørsmålet mitt er da om det er tillatt å føre renter på boliglån som fradrag i næring, eller om næring og lønnsdel skal holdes separat i selvangivelsen?

 14. Hei Tone. Næring er næring. Private ting kan ikke trekkes fra på verken næringsinntekt eller lønnsinntekt. Gjeld o.l. tas med i totalbildet sammen med den totale personinntekta di (det du tjener fra alle inntektskanaler). Det er naturligvis interessant å ha høye investeringer i et firma slik at det kan vokse, og samtidig betale mindre skatt av overskudd. Hvis det er utgifter kun for utgiftens skyld så er det ikke positivt. Lønnsinntekt regnes som du sier alltid før skatt og fradrag. Næringsinntekt er overskuddet i firmaet, altså omsetning minus kostnader. Næring og lønnsdel skal holdes separat i selvangivelsen, fordi det er to ulike poster for dette. Men alt går inn i en felles pott som blir skattlagt samlet (skatt av den totale personinntekta minus minstefradrag og annet).

 15. Hei.
  Jeg har et enkeltmannsforetak i tillegg til en deltidsjobb.
  Jeg driver i underholdningsbransjen, og blir hyret inn til ulike arrangementer. Jeg selger ingenting, så da skal jeg jo ikke tenke på noe MVA..
  Frem til nå har jeg satt av 30% skatt av all inntekt på firmaet inn på en egen konto. Det jeg lurer på er hvordan skatten min blir med tanke på at jeg har en «vanlig jobb» samt at jeg har enkeltpersonsforetak ved siden av.

  Jeg har tabelltrekk i min vanlige jobb, men denne tabellen er vel basert på inntekten min fra 2013 (da hadde jeg ikke enkeltpersonsforetak). Må jeg endre på noe i min vanlige jobb nå, eller skal jeg ikke tenke på det og la enkeltpersonsforetaket mitt være i fred, fortsette og sette av skatt fra nye inntekter og føre ned utgifter? Må si jeg ikke er riktig klok på dette. Vil ikke gjøre noe feil som fører til en KJEMPEbaksmell!

 16. Det er feil at du ikke skal tenke på MVA bare fordi du ikke selger noe fysisk produkt. Du selger en tjeneste, og det er MVA på de aller fleste tjenestene, men jeg er ikke sikker på om det du driver med kommer inn under kulturtjenester, som har fritak. Fritaket gjelder hvis du framfører egne åndsverk, f.eks. egne låter eller egne sketsjer. Skatt i firmaet ditt blir ikke 30%, men 38%. Spørsmålet ditt om hvordan skatten din blir besvares jo i artikkelen, så her må du nesten bare lese igjennom på nytt. Du skal vanligvis betale forskuddsskatt av næringsinntekt av en viss størrelse, så her er det bare å ta kontakt med skatteetaten og begynne å betale inn i porsjoner.

 17. Hei!

  Må være trasig å få så mange like kommentarer men jeg må allikevel spørre:

  Jeg har et enkeltpersonsforetak som omsetter for over 50 000. Alt jeg tjener kommer derfra. Sett at jeg kan ta ut 100 000, etter at alle kostnader er ført. Hvordan beregnes skatten min?

 18. Du har tydeligvis ikke lest artikkelen? Det står i første avsnitt 😉

 19. Off.. Det var tåpelig av meg. Men takk for svaret.

 20. Hei.
  Skal starte NUF med 2 andre (33,3% eierskap hver).
  Hvis man ikke tar ut lønn men lar inntekten ligge i selskapet til alle tar ut utbytte hvert andre år. Hvordan er regler på skatt de årene man ikke tar ut noe kapital fra firmaet?

 21. Anbefaler deg sterkt å unngå NUF og heller starte et AS. Det blir billigere i lengden. Det er mye ekstrajobb med omdanning til AS hvis dere seinere ønsker å vokse og trenger AS for å få til avtaler, investorer, lån, osv. Mange investorer har policy om at de ikke investerer i NUF. Overskuddet i selskapet hvert år beskattes med 27%. Ut over dette er det ikke noe skatt før utbytte eller lønn blir tatt. Utbytte beskattes også med 27%. Total skattlegging blir da 46,71%, fordi man først betaler selskapsskatt før man betaler utbytte. Det er litt billigere å betale ut lønn fortløpende, som du kan lese her: http://www.firmanytt.no/lonn-eller-utbytte-i-eget-aksjeselskap/

 22. Hei,
  takk for mye nyttig informasjon her.
  Lite spørsmål: Har et EMF ved siden av ordinær stilling. Startet 2012, veldig lite overskudd i 2013 (ca 5000), men i år blir det snakk om omsetning og overskudd på ca 30 000. Har imidlertid ikke mottatt innbetalingsblanketter i år, og har derfor heller ikke betalt inn noe forskuddsskatt. Burde jeg kaste meg rundt og betale tilleggsforskudd på dette nå, eller bare la det ligge og heller føre inntektene i neste års selvangivelse?

 23. Inntektene må uansett inn i selvangivelsen som kommer i 2015. Hvis du betaler inn skatt (frivillig forskudd) før 31.5.2015 så slipper du renter. Du finner kontonummer og kan lage deg KID på skatteetaten.no. Hvis du er usikker på hva du skal betale inn, kan du vente til oppgjøret kommer og betale da. Med en så liten sum blir ikke rentene på denne restskatten noe nevneverdig. Kanskje blir skatten dekka inn av at du har betalt litt for mye via arbeidsgiveren også.

 24. Hei Atle! Vanvittig bra arbeid med alle svarene dine her. Jeg har ikke funnet noen andre sider (unntatt generelle forum) der man kan få et direkte svar på det man lurer på, derfor tar jeg sjansen på å spørre her jeg også.
  Jeg startet et ENK i januar i år. Kom tidlig over 50 000, derfor ble jeg registrert i mva-registeret i februar. Igjennom hele året har jeg vært flink (eller har jeg?) til å sette til side all innkrevd moms til en egen konto, i tillegg til at jeg har satt til side 30% skatt av all fakturert inntekt. Burde jeg kanskje ha satt til side 35%? Kjekt å vite til neste år. Uansett; nå er året straks over og jeg har totalt solgt tjenester for ca. 103 000 eks. moms. Har hatt utgifter på 26691 inkl. moms. Av dette utgjør moms 5678 kroner. Jeg har fakturert omtrent 13 269 kr moms. Når jeg leverer momsoppgave på nyåret så betaler jeg derfor 13269 – 5678 = 7591 ? For å finne bruttofortjenesten tar jeg altså 103 000 – 26691 = 76309. Blir det riktig? Eller er det 103 000 (minus) utgift eksl. moms? Litt usikker på akkurat den der.
  Så har jeg skjønt at det er 27% firmaskatt og 11,4% trygdeavgift av dette overskuddet. Dette blir totalt omtrent 29 300 dersom jeg har regnet riktig. Jeg har i løpet av året betalt 19 000 i forskuddsskatt.

  Det jeg skal betale inn til staten da er derfor: 29300-19000 = 10300 + 7591(moms) = 17891. Har dette beløpet og vel så det stående på en konto for seg selv (skattetrekk og moms-konto), så jeg føler jeg har grei oversikt – MEN er livredd for at jeg går på en kjempesmell fordi jeg har misforstått noe. Hva sier du, er det noe vesentlig jeg har gått glipp av? 🙂

  Vh Ole

 25. Hei Ole, takk for hyggelig tilbakemelding. Momsen høres det ut som du har kontroll på. Kan anbefale deg å gå over til 6 årlige terminer hvis du synes det er litt risky å ha mye statlige penger på kontoen i et år av gangen. Du snakker om bruttofortjenesten, men den er uinteressant. Det er nettoen du er interessert i, og du holder momsen utenfor både inntekter og utgifter. Det virker som du har skjønt dette også, egentlig: Selger du en tjeneste for kr 10 000 eks. mva. så er det dette som er omsetninga di. Så har du utgifter på f.eks. kr 4000 eks. mva., og dette trekker du fra og finner nettooverskuddet på 6000 kroner. Det er av denne summen du betaler skatt. 27 % firmaskatt + 11,4 % trygdeavgift for næringsdrivende er korrekt. Derfor blir både 30 og 35 prosent for lite, jeg vet ikke hvor du får de tallene fra. Men har du mye lån etc. blir totalskatten annerledes. Kanskje har du også betalt inn for mye forskuddsskatt fra en annen jobb som fast ansatt, og da slipper du å betale full pott fra næringsdelen.

 26. Det var visst en ting jeg glemte helt. Jeg er tilknyttet en avis (driver med foto), som jeg har vært lønnsmottaker hos og dermed ikke fakturert til. Her har jeg tjent omtrent 50 000 brutto og skattet 10 000. Grunnen til at jeg har skattet så lite var fordi jeg i mars gikk inn og forandret skattekortet mitt da jeg fikk en bedre start på enkeltmannsforetaket enn jeg hadde trodd, og da jeg oppga hvor mye jeg hadde tjent hittil i år (frem til mars), hvor mye jeg trodde jeg kom til å tjene (60 000) og hvor mye jeg hadde skattet frem til mars så ble skattetrekk-prosenten kraftig forandret, fra 36% til 5%. Dette var selvfølgelig kun på personinntekt og ikke inntekt fra næring. Jeg hadde ikke noe imot dette, fordi jeg ikke lå an til å tjene mer enn 60 000 som vanlig lønnsmottaker. Mot sommeren fikk jeg meg derimot en sommerjobb, uten at jeg tenkte noe videre over skatteprosenten min. Her tjente jeg like under 60 000 og skattet 13500. Hadde med andre ord noen fine måneder med lite skattetrekk, og jeg er forberedt på at jeg kommer til å få en baksmell når skatten skal betales til sommeren. Syntes likevel at det er vanskelig å få oversikt over hvor mye den TOTALE skattesummen blir på, da både næringsskatten og personinntektsskatten slås sammen… Jeg har prøvd en skattekalkulator på skatteetaten, men den virket helt blåst syntes jeg. Har 25 000 på BSU i år og 5000 i skattetrekk dersom du har lyst til å komme med en ca. beregning, hehe.

  (Ser nå at du har svart på min forrige kommentar, MIDT PÅ NATTA!! 😀 Det er imponerende. Til ditt spørsmål om hvor jeg hadde fått 30 eller 35% fra, så var det kun et tall jeg satt for å få en prosentssats for hvor mye jeg skulle overføre fra det jeg får inn og over på en egen skattekonto. Hadde blitt teit å sette over 5% liksom. Men har nå skjønt at det beste er å beregne 38,4% skatt på all inntekt.). Tusen takk for svar angående moms på inntekt og utgift, jeg skal prøve å forstå dette bedre.

 27. Artikkelen over synes jeg viser ganske klart hvordan du regner ut totalskatten din. Leser du nøye kan du jo bare erstatte eksempeltallene med dine egne tall, trinn for trinn. Eller du kan lese denne brosjyren fra skatteetaten: http://www.skatteetaten.no/upload/PDFer/RF2014B_2014%20Skatteberegning.pdf?epslanguage=nb-NO. Jeg synes ikke den avanserte skatteberegneren som ligger her er så dum: http://www.skatteetaten.no/upload/Applikasjoner/PSA2013_17032014.htm (bortsett fra at den bruker Java da…). Ifølge den får du bare ca 2300 kroner i restskatt, men den er ikke oppdatert med satser for 2014 ennå. Minstefradraget øker hvert år, så det er mulig du går akkurat i null.

 28. Igjen tusen takk for svar. Jeg er nå mye mindre urolig for en stor baksmell, men setter av penger uansett. Det er på grunn av Java at jeg ikke har fått til den avanserte skatteberegneren. Jeg ser også på fradrag, deriblant kjøring i næring. Har seg slik at jeg har fått kjøregodtgjørelse for de fleste oppdragene via min avtale med avisen jeg nevnte tidligere. Har jeg forstått det riktig hvis jeg likevel kan skrive av disse kilometerne på skatten og dermed på «dobbelt betalt»? Har kjørt under 6000 km.
  Neste år planlegger jeg å slutte som lønnsmottaker i avisen, og gå over til fakturering slik jeg gjør ellers i foretaket. Samtidig har min faste lønn per oppdrag stått stille i noen år nå, og jeg prøver å få en oversikt på om jeg bør avtale en ny pris (høyere, altså) ettersom jeg mister retten til feriepenger, må bruke mer tid på fakturering / administrasjon og i forhold til at prisen har stått stille de siste to årene. Jeg har tidligere sendt inn liste over kjøregodtgjørelse, men bør vel nå kanskje sette en takst per. kilometer og ha dette på hver faktura, som blir månedsvis regner jeg med. Hva tenker du om en sånn økning?

 29. Jeg er litt usikker på om du kan kreve fradrag for kjøring i næring når du ikke fakturerte for disse oppdragene. Du må nesten sjekke det med Skatteetaten. Lønn og honorar (honorar = du sender faktura) er to helt forskjellige ting. Honoraret ditt må være bortimot dobbelt av lønna hvis det skal lønne seg å drive firma, med høyere trygdeavgift, færre rettigheter, mer usikkerhet, mer papirarbeid og regnskap, osv. Husk at du mister et minstefradrag på 85 000 eller hva det nå blir i 2015 hvis du ikke lenger får lønn, samt feriepenger som du nevner. Når det gjelder prissetting av kjøring med privatbil i firmaet bør du lese denne: http://www.firmanytt.no/fakturere-kjoring-med-privatbil-i-firmaet/

 30. Hei, takk for mange gode svar her!
  Bør jeg vurdere å bytte selskapsform fra ENK til f.eks AS for å unngå toppskatt?
  Toppskatt starter med 9% fra 527k for 2014?
  Har lønnsinntekt på 500k fra annet firma + overskudd i ENK på 242k. Litt kjipt å bli beskattet nesten 50% på «ekstrainntekter», noen tips for å drive bedre butikk med denne situasjonen settes stor pris på!

 31. Ja, du bør ikke bare vurdere det, du bør bare gjøre det med det samme. Gå over til AS hvis du tjener mer penger enn du trenger å bruke privat. Da kan du la overskuddet samle seg opp i AS-et og reinvestere skattefritt. Evt. ta ut bare den lønna du trenger, eller ta ut et utbytte i ny og ne. Du får noen gode tips om AS på http://www.holdingselskap.no og hvis du vil ha hjelp til å stifte AS-et nå ved nyttår bør du sjekke http://www.starte-as.no.

 32. Hei ! jeg har et Enkeltmannsforetak, og har et overskudd på ca 300.000,-, som jeg har fakturert for. Jeg har og ca 40.000,- i inntekt på vanlig skattekort.

  Har allerede betalt ca 30.000 i forskuddskatt.
  Utifra disse tallene, hvor mye mer skatt må jeg betale?

 33. Les artikkelen! Det står jo trinnvis og tydelig forklart.

 34. Hei!

  Hatten av for fantastiske svar og en meget ryddig og forståelig artikkel. Men jeg har 2 spørsmål jeg ikke finner svar på andre steder. Kanskje du kan hjelpe?

  Forutsetningen:
  Jeg har nettopp fullført regnskapet for mitt ENK for 2014. Regner med samme type overskudd i 2015 (la oss si 100K). Jeg jobber fulltid ved siden av (la oss si brutto inntekt der er 500K).

  Jeg har lagt inn disse forventningene i søknad om skattekort for 2015.

  Da fikk jeg en trekkprosent på 30% og i tillegg forskuddsskatt beregnet til 34000 for ENKet. Greit nok. Men det svinger litt med foretaket mitt og det er noen ganger litt vrient å betale forskuddskatten i første halvdel av året.

  1. Kan jeg heller skrive forventet inntekt fra vanlig jobb 600K og da betale ca riktig skatt via arbeidsgiver, og droppe forskuddskatten? Jeg tar, i så fall, i litt for å være på den sikre siden.

  2. Skriver jeg årets innbetaling av forskuddskatt som utgift på årets regnskap for foretaket? Eller holdes forskuddskatten utenfor for å beregne næringsinntekten min?

 35. Hei Simon! Skattetrekk av lønn er ikke min sterke side. Men det er ikke noe i veien for å få arbeidsgiver med på å trekke mer enn det som står oppført på skattekortet. Du kan jo også enkelt justere forskuddsskatten for næringsdelen underveis i året, det gjør du på skatteetatens nettsider. Svar på 1.: Du kan ikke droppe å betale forskuddsskatten, for da forfaller hele årets kravbeløp til betaling umiddelbart. Du må altså først skrive den ned til null via skattekortet, før du kan kutte den. Og det går som sagt greit hvis du setter av skattepenger på en annen måte. Det går jo egentlig helt fint å ikke betale noe skatt heller, og betale alt som restskatt. Det er opp til deg. Restskattmetoden er selvfølgelig risikabel og dyr. Svar på 2.: Skatt er ikke en utgift, men føres mot egenkapitalen. Debet konto 2070 (egenkapitalkonto), kredit konto 1920 (bankkonto). Næringsoverskuddet regnes uavhengig av dette.

 36. Hei!
  Siden jeg ser at du stadig svarer på spørsmål tar jeg sjansen på å stille deg et par, og håper på svar….

  Min samboer er frilans skuespiller, og har gjort noen oppdrag i forbindelse med julebord i samarbeid med en annen skuespiller. Oppdragene er fakturert via min samboers firma. En del av honoraret skal overføres til den andre artisten, men vi har ikke fått faktura fra vedkommende pr dato. Det er altså kommet inn mer penger til firmaets konto enn det som skal være min samboers inntekt. Må hun allikevel betale skatt for denne summen i 2014?

  Spm 2: Et av oppdragene ble fakturert med kr 12.500. Pengene har pr dato ikke kommet inn på konto. Må hun skatte av kr 12.500 for inntektsåret 2014, eller kan denne summen registreres som inntekt i 2015?

 37. Hei Steinar. Prøver så godt jeg kan: 1) Les denne som handler om noe tilsvarende: http://www.conta-faktura.no/fakturaskolen/fakturere-samarbeidspartnere. Hun må betale skatt i 2014 for hele sitt firmaoverskudd, så med mindre den andre skuespilleren sender henne en faktura på sin halvpart, og tilbakedaterer denne til desember 2014, blir det feil skatt for henne. 2) Det må alltid skattes i det året fakturaen er sendt ut, ikke det året pengene kommer på konto. Det har jeg skrevet en artikkel om her: http://www.conta-faktura.no/fakturaskolen/merverdiavgift-og-skatt-av-ubetalte-fakturaer.

 38. Hei igjen, og takk for raskt og godt svar.
  Det viste seg at faktura var sendt, men til feil e-postadresse.
  Jeg har et spørsmål til som jeg håper du kan svare på.
  Er det fakturadato, (datoen fakturaen er sendt) som er den som gjelder rent regnskapsmessig? Eller er det forfallsdato?
  Jeg beklager at jeg stiller så elementære spørsmål….

 39. Det er alltid fakturadato som gjelder, uavhengig av når forfallsdato settes og/eller når betalingen kommer inn på kontoen.

 40. Hei.
  Jeg sitter å vurderer et firma.men er usikker på om jeg skal starte AS eller ENK Og lurer på et par ting.
  Jeg har fast jobb ved siden av og regner med å tjene 700-850.000kr der i år. Er litt usikker på hvor mye jeg kommer til å tjene på firmaet. men la oss si ca 150000. Jeg skal leie meg ut som Taxi sjåfør, fikse telefoner og kanskje etterhvert brøyte. Kan jeg da skrive av klær, bil (Eventuelt kjøpe firmabil) osv på skatten? og får jeg refundert mva på ting som dette?

 41. Med et AS har du bedre kontroll på skatten. Du kan salte penger du ikke trenger ned i AS-et og unngå toppskatt og først skatte når du tar ut lønn eller utbytte på sikt. Du kan også reinvestere inntekter i AS-et i aksjer eller eiendom o.l. og dermed kutte skatten fullt og helt. Les mer på http://www.holdingselskap.no. Du kan ikke skrive av klær, med mindre det er spesielt arbeidstøy til f.eks. taxi eller brøyting. Bilhold kan du føre på firmaet, og AS anbefales også her: http://www.firmanytt.no/privatbil-i-as-gir-mange-fordeler/. MVA får du selvsagt refundert hvis innkjøpene gjelder firmadriften.

 42. Takk skal du ha for tidligere svar i denne tråden! 🙂

  Nå som det er et nytt år lurer jeg litt på dette med bokføring, selv om dette er litt utenfor hva denne artikkelen handler om. Har et ENK, og er da ikke regnskapspliktig, men jeg må jo likevel holde styr på inntekter og utgifter.

  Jeg selger bilder til aviser, og har et excel-ark der jeg fører inn alt av info om hvert salg. Eksempel her: http://bildr.no/view/RE41TjY4

  Dette var før jeg ble momsregistrert, eller så hadde det vært noe i kolonnene til høyre også.

  Til spørsmålet: Jeg syntes dette excel-arket er alt jeg trenger for å holde oversikten for meg selv. Men er det nok i tilfelle et eventuelt bokettersyn? Jeg bruker Conta faktura, og der ligger jo alle fakturaene jeg har sendt. Bør jeg likevel skrive ut disse og ha i en egen perm – eventuelt stiftet sammen med den bekreftelsen jeg får fra banken for hver innbetaling? Dette blir jo en del mer jobb, men jeg vet rett og slett ikke hva som kreves og syntes det er litt vanskelig å finne ut av på nett. Jeg har hatt noe grunnleggende regnskap på skolen, med kontokoder, debet og kredit osv. Men er det nødvendig å ha et så detaljert regnskap for et ENK?

 43. @Ole: For irrelevante spørsmål, bruk forumet. Du trenger ikke å skrive noe ut på papir for å ha et godkjent regnskap. Skatteetaten krever at alle foretak følger bokføringsloven. Du plikter å fordele inntekter og utgifter i ulike sekkeposter, og et minimumskrav hvis du skal gjøre det på denne enkle excel-måten du viser til må være å finne ut hvilken sekkepost i næringsoppgava posten hører inn under. Det du viser i excel-arket ditt er unødvendig å gjøre manuelt, et fakturaprogram som f.eks. Conta Faktura gjør jo alt dette og mer til for deg på en enklere og proffere måte.

  Får du bokettersyn, og ikke kan legge fram et mer komplett regnskap, kan du få påpakning for det, dvs. ordre om å gjøre det på en bedre måte til neste gang. Det avhenger nok mye av saksbehandleren du støter på. Uansett, excel-arket du viser til gir deg bare dobbeltarbeid, fordi du jo må gå gjennom alt på nytt for å kunne fylle ut næringsoppgava. Bruk næringsoppgava som utgangspunkt og lag i det minste excel-arket ut fra hva som trengs der. Skatt er det ikke noe vits å regne ut før du vet hva overskuddet er. Det er 27% skatt på overskudd, ikke 30% på omsetningen slik du har satt det opp. Merverdiavgift skal alltid spesifiseres i et regnskap.

 44. Hei, jeg trenger hjelp!

  I 2014 hadde jeg 2 jobber ved siden av studiene – deltidsjobb og som freelancer i mitt enkeltmannsforetak.

  Jeg har aldri betalt skatt eller mva for ENKet, siden jeg enda ikke har tjent over 50 000,-. Men jeg har hørt at man uansett måtte betale skatt uavhengig av de 50 000,- man tjener, stemmer dette?

  I alle fall, har jeg mistanke om at disse «skattepengene» jeg skulle har betalt ble trukket gjennom den andre jobben min. Jeg fylte ut 90 000,- kr på forventet lønn, og 48 000,- kr på forventet personinntekk a. næring/overskudd nærlig. Tilsammen har jeg blitt trukket 35% i skatt hver mnd gjennom deltidsjobben min. Var ikke det litt mye?

  Jeg har heller ikke tjent 48 000,- på foretaket mitt, men ca. 23 000,- kr. Har jeg da betalt for mye skatt, og vil få de igjen på feriepenger? Hadde i tillegg ca. 75 000,- kr i studielån i 2014. Har ikke fått tilsendt noe innbetalingsblanketter for forskuddsskatt ila. året, og på altinn.no står det at jeg hadde 0,- kr på utskrevet forskuddsskatt. Blir så forvirret!

 45. @Nine: Overskudd fra næringsinntekt er skattbar fra første krone. Skattetrekk fra jobben har ikke noe med skattetrekk/forskuddsskatt i næring å gjøre, det er separat. Men hvis du betaler inn for mye, frivillig eller ufrivillig, via jobben, så kan det som er til overs gå til å dekke skatt på næringsoverskuddet. Feriepenger har ikke noe med skatt å gjøre, så hvis du har betalt for mye skatt får du dette igjen etter skatteoppgjøret, ikke når du får feriepenger. Hvor mye skatt du skulle ha betalt avhenger jo helt av hvor stort overskudd det var igjen av omsetninga på ca. 23 000. Hvis Skatteetaten har gitt deg null i forskuddsskatt er det sannsynligvis feil, og du burde da ha kontakta Skatteetaten for å få vite hva du skulle betale inn i forskuddsskatt. Men uansett er det så lite det er snakk om at det enkleste bare er å vente til høsten og få innbetalingsblanketter for hva du skal betale – nøyaktig. Da vil de ha tatt hensyn til det som er betalt inn via jobben også. Ingen vits å bekymre seg for dette.

 46. Hei!

  ENK inntektene ikke skattes alene, så det blir slått sammen med min egen lønn(har en deltidsjobb). Og da skatter jeg totalt 46%? Men da jeg ikke får inn penger i foretaket, da skatter jeg vel ikke 46% av deltidsjobb lønna mi?

  Vet ikke om jeg klarte å forklare meg selv her.

  Jeg leste dette på en annen side;

  Skatten er bygd opp på denne måten:

  Som lønnsmottaker betaler du 8,2 prosent (tidligere 7,8%) i trygdeavgift av din beregnede personinntekt, som grovt sett er det samme som lønna di. Denne avgifta betaler du for å holde trygdesystemet i gang.

  Er du selvstendig næringsdrivende betaler du 11,4 prosent (tidligere 11%) i trygdeavgift av beregnet personinntekt.

  I tillegg betaler du 27 prosent i skatt av din alminnelige inntekt, etter at ulike fradrag er trukket fra.

 47. Takk for svar!

  Har funnet ut at jeg har skattet av for lite i 2012-2013 også. Kan jeg betale skatt for alle årene samlet (2012-2014) så fort som mulig, før høsten?

  Da slipper de pengene som har blitt trukket for mye gjennom deltidsjobben å gå til å dekke skatt på næringsoverskuddet. Eller hvordan fungerer dette?

 48. @Abdullah: Du skatter nok ikke 46 %, det er skatt av utbytte totalt for både firma og person som utgjør litt over 46 %. Hvis du ikke har overskudd i firmaet betaler du heller ikke noe skatt for omsetning i firmaet.

  @Nine: Ta kontakt med Skatteetaten og si at du har oppdaget selv at du har betalt for lite skatt. Vær klar over at det kan føre til straffeskatt, men de kan være greie med deg siden du melder fra selv, og ikke venter til de finner det ut ved en stikkprøve. Pengene som går til å betale skatt med er felles for all skatten din, og det spiller ingen rolle hva som går til å dekke hva. Penger fra deltidsjobben kan helt fint dekke firmaskatt. Penger er penger, tenker nok Skatteetaten 😉

 49. Dersom man får under 50000 i vanlig lønn trenger man ikke å skatte på dette, sant? Men i ENK skatter man fra første krone, også om man tjener mindre enn 50000 i året, sant? Men om man kun tjener 40000 kr/år på sitt ENK, og det er alt, vil man få tilbake på skatten senere, eller må rett og slett en som driver ENK med 40000 i overskudd betale MYE mer skatt enn en som tjener 40000 i vanlig lønn (som jo betaler ingenting)? Jeg snakker ikke om hvor mye man betaler på forskudd der og da, men hvor mye netto man sitter igjen med helt til slutt etter at alt skatteoppgjør for et år er ferdig. Dette føler jeg aldri blir helt forklart når det gjelder frikortgrensen og ENK.

  Annet, relatert spørsmål:
  Viss jeg er ansatt i vanlig jobb og har et ENK, og regner med å tjene cirka 35000 i hver av dem, 70000 tilsammen, bør jeg da levere frikort eller skattekort til arbeidsgiveren?

 50. Det er riktig at det er mye mindre gunstig å være næringsdrivende enn å være lønnsmottaker. Lønnsmottakere har f.eks. minstefradraget, som ikke næringsdrivende har. Når det gjelder frikort aner jeg ikke hvordan det fungerer. Kontakt Skatteetaten og spør.

 51. Hei, og takker for super side og gode gode svar 🙂
  Jeg skulle gjerne hatt råd i forhold til min situasjon:

  Som butikkmedeier (AS) har jeg i flere år fakturert fra mitt ENK firma i stedet for å ta ut ordinær lønn (ca 390.000). I tillegg til butikksansvaret fakturerer jeg oppdragsinntekter på ca 100-150.000 kr pr år på mitt ENK., hvor jeg har ubetydelige kostfradrag. Jeg er også lønnsmottaker på ca 250.000 knyttet til en annen stilling.
  Som enslig forsørger og dårlig på økonomidisiplin, sliter jeg med å sette av både skatt og moms hvert år, så spørsmålet er: Vil jeg tjene eller tape på å ta ut ordinær lønn fra butikkarbeidet i stedet for å fakturere fra mitt ENK som i dag?

  Setter utrolig pris på all hjelp 🙂

 52. Hei Tomas. Lønnstakere er en privilegert gruppe i Norge, med langt bedre vilkår enn næringsdrivende. Det er derfor uforståelig at du har tatt ut penger fra AS-et til et ENK, der du ikke kan salte ned overskudd, men må skatte av hele summen hvert år. Dessuten blir det mer skatt enn for lønn, samt at du har utgifter med regnskap o.l. Hvis du ikke trenger alle pengene du skal ta ut burde du heller starte et personlig AS som du fakturerer fra. Fordelen der er at du kan akkumulere overskudd som du slipper å betale personskatt for frem til du evt. tar pengene ut som lønn eller utbytte en gang i fremtiden. Det aller beste ville vært om du hadde eid aksjeposten din i butikken via et holdingselskap. Den dagen du selger butikken går gevinsten inn i holdingselskapet, i stedet for rett i fanget på deg privat. Les mer på http://www.holdingselskap.no. Merk at hvis butikken allerede er mye verdt så blir det dyrt å overføre aksjene til et holdingselskap, men det kan være verdt det hvis du planlegger å selge og butikken kommer til å øke i verdi fremover.

 53. Flott og lærerik artikkel samt mange gode svar til voldsomt mange spørsmål.
  Håper du også kan svare på mine.

  Jobber idag 100% i butikk men ønsker å starte en nettbutikk ved siden. I første omgang på hobby basis uten forventninger om å bli rik 🙂

  Jeg har tenkt å dropshippe varer fra Kina og USA først og fremst via en nettbutikk.
  Eneste utgiftene jeg får rundt dette blir etableringen av ENK, leie av webbutikk løsning og prosentene Paypal tar for betalingsløsningen deres.
  Kan alt dette føres som utgifter? (-enk etableringen)

  Hva anbefaler du å gjøre angående skatt? Jeg kommer mest sannsynelig ikke til å nå 50.000kr grensen og det blir vanskelig å beregne inntekt for forskudsbetaling av skatt.

  Om/når jeg når 50.000 grensa så vil mine priser inkludere mva og dette beløpet bør vel settes til side?

  Er det andre ting jeg bør tenke på som Dropshipper i forhold til skatt/regler?

  Ser mange av disse spørsmålene går igjen på diverse forum men svarene er veldig varierte.
  Håper du kan hjelp meg/oss.

 54. ENK-etablering koster vanligvis ikke noe, men hvis du bruker en konsulent i stedet for å gjøre det sjøl kan nok kostnaden føres i regnskapet, ja. Paypal-kostnader og leie av webtjenester osv. er fradragsberettiget. En nettbutikk har i starten ikke høy avkastning, og selv om du omsetter for 50 000 er overskuddet kanskje bare 10 000 når alt er trukket fra. Da er skatten (på overskuddet) så liten at jeg ville ha venta til skatteoppgjøret kom og betalt nøyaktig sum da. Eller du kan finne ut ganske nøyaktig hva du skylder ved hjelp av en skattekalkulator og betale inn på forhånd med KID-nummer du lager på skatteetaten.no. Det enkleste er å bare sette av penger til skatt og betale inn når du får innbetalingsblanketter tilsendt.

 55. Hei. I 2014 startet jeg et ENK, 3 uker senere slettet jeg det pga jeg ble fast ansatt i stedet. Derfor tjente jeg 0 kr med ENK og slettet det som sagt umiddelbart.På selvangivelsen nå ble jeg alikavell lignet som næringsdrivende som i og for seg sikkert stemmer. Skal jeg da krysse av det nederste valget hvor jeg vil bli lignet uten nænæring pga inntekten ikke oversteg 50.000? Fikk heller ikke se noe foreløpig beregning pga av dette men tid vil jeg da få vite hva jeg får tilbakebetalt evt må skatte ekstra som vanlig arbeidstager?

  Takk

 56. Hvis du omsatte for kr 0 i firmaet så blir det ingen ekstra skatt. Men du må be om å få bli ligna som vanlig lønnstaker. Det beste her er å ringe Skatteetaten og høre hvordan dette skal gjøres.

 57. hei! jeg har en fast jobb. Men på firma jeg har jeg har ikke brukt det i 2014. Hva skal jeg gjøre? skal jeg krysse på «Mine driftsinntekter overstiger ikke kr 50.000 og jeg oppfyller vilkårene» ?

 58. NB: For brukerstøtte til Altinn/Skatteetaten ber jeg alle om å kontakte disse direkte. Jeg stenger kommentarfeltet på denne artikkelen, det meste er allerede sagt inntil flere ganger nå.

Starte-AS.no

 
Forum | Om oss | Kontakt | Last ned | Bli skribent | Hjelp | Logg inn | Sidekart | Annonsere | Personvern