Hvordan fakturere utlegg oppdragsgiver skal dekke

Billetter, parkering, hotellregninger. Ting og tang du betaler for, og som det er avtalt at oppdragsgiver skal dekke. Hvordan skal du fakturere dette?

Mange tror at de må lage en reiseregning, slik du kanskje måtte gjøre da du var fast ansatt. Men det er ikke noe krav om reiseregning i enkeltpersonforetak. Det er likevel en grei måte å stille opp utgiftene for en reise, før du fører den i regnskapet.

Husk at enkeltpersonforetak ikke kan kreve fradrag etter statens faste satser. Du må i stedet legge fram kvitteringer for alle utgiftene.

Reise

Bruke påslag

Du trenger ikke å vise kvitteringer til oppdragsgiveren. Det holder å oppgi hvor mye de skal betale, evt. lage en oppstilling over prisen på hvert enkelt utlegg, hvis de krever det.

Og hvem sier at du er nødt til å be om 100 kroner hvis billetten kostet 100 kroner? Du kan godt ta et påslag og kreve 300 kroner. Å ta risikoen med å legge ut penger for en oppdragsgiver er en sørvis som skal honoreres. Banker låner ikke ut penger uten å ta seg betalt for tjenesten. På samme måte bør ikke enkeltpersonforetaket ditt ta på seg å «låne» penger til oppdragsgiveren uten å fakturere det.

De fleste kunder vil også være fornøyd med å få vite at summen du krever gjelder reiseutlegg. Du trenger ikke å spesifisere at det var 30 kroner til parkometer, 170 til taxi og 1000 til flybillett. Bak inn et prispåslag og skriv «Reiseutlegg kr 1850». Ferdig arbeid.

Ta utlegg inn i prosjektprisen

I kontrakten du skriver med oppdragsgiveren kan du like gjerne anslå totalbeløpet for utlegget som kommer. Billettpriser og hotellutgifter kan sjekkes på forhånd, materialutgifter eller produksjonskostnader kan det også gjøres ganske nøyaktige overslag på.

Pluss på en grei buffer og ta totalprisen med i kontrakten. Ta eventuelt med et forbehold om endringer hvis et slikt variabelt utlegg blir større enn antatt.

Skal alltid ha MVA

Alle priser du skal viderefakturere skal tillegges full merverdiavgiftssats, selv om billetten du kjøpte bare hadde 8 prosent moms. Vilkåret er at firmaet ditt er MVA-pliktig. Du skal bruke råprisen uten moms som utgangspunkt for den nye prisen, og legge til 25 prosent MVA på toppen.

Hvis firmaet ditt ikke er MVA-pliktig må du bruke prisen inkludert moms som utgangspunkt for hva kunden skal betale, og du plusser naturligvis ikke på mer moms på toppen. Et prispåslag er anbefalt, som før.

Ta godt betalt for kjøring

Selv om statens sats for kilometergodtgjørelse er kr 3,90 nå i 2012, betyr det ikke at denne prisen faktisk dekker kostnadene dine med bilhold og drivstoff per kilometer. I realiteten koster det trolig bortimot det doble, avhengig av hvilken bil du kjører. Så langt det er mulig bør du ta med at kunden skal dekke kjøring i forbindelse med oppdragene. At du etterpå får trekke litt fra på skatten tar du med som en ekstra bonus.

Foto: iStockphoto

Del på Twitter

Det er nå 114 kommentarer. »

 1. Hei Sør Korea
  Et av firmaene jeg vet kommer til å gå på en smell er et Mandas firma som heter Hydmec AS. De opererer med uetiske faktura føringer og fortjener snart en lærdom! Alt fra sosial dumping til dette med å føre uriktige opplysninger uten fastsatte kontrakter.. Ønsker dem ikke akkurat lykke til!

 2. Hei,

  flott om du gidder hjelpe meg litt her. Jeg ble enig med oppdragsgiver at jeg får fast sum på kjøring på 600kr.

  Alt over betaler jeg, alt under beholder jeg.

  Men lurer kraftig på hvordan dette skal føres på regnskap og selvangivelse for å slippe bli beskattet av denne kjøregodtgjørelsen?
  Har googlet meg vill på område.

 3. Det er ingen måte å unngå beskatning på utbetaling fra oppdragsgiver. Summen blir med i omsetningen til firmaet, og overskuddet blir skattlagt. Du må selv kreve kjøregodtgjørelse tilbakebetalt fra staten på skatteoppgjøret. Les denne: http://www.firmanytt.no/fakturere-kjoring-med-privatbil-i-firmaet/

 4. Hei.

  Av og til når man fakturerer videre reiseutgifter som musiker blir man bedt om å legge ved kvitteringer. Jeg har spurt revisor ang. temaet da jeg tenker at det er unødvendig administrasjon og at det i verste fall utløser at kvitteringer blir regnskapsført flere ganger, i flere ledd. I mitt konkrete eksempel er en offentlig instans hovedarbeidsgiver, denne blir fakturert av mitt bookingbyrå, som jeg da igjen fakturerer. Svaret fra revisor:

  «Her vil avtalen mellom de to næringsdrivende være avgjørende.

  Hvis avtalen spesifiserer et honorar pluss dekning av faktiske utgifter til reise, må disse dokumenteres med kopi av originalbilag. Det er mottaker som skal ha fradrag for denne kostnaden og eventuell merverdiavgift. Da vil det være et utlegg for mottaker og følge ordinære regler for dokumentasjon av kostnader hos mottaker.

  Se utdrag fra Bokføringsforskriften:

  § 5-9. Reise- og oppholdsutgifter

  Det skal fremgå av dokumentasjon av reise- og oppholdsutgifter hvem utgiftene omfatter, hva formålet med reisen har vært og hvilke arrangement den reisende har deltatt på. Består dokumentasjonen av flere reisedokumenter, og opplysningene som nevnt i første punktum ikke fremgår av hvert enkelt dokument, skal det være gjensidig henvisning mellom dem. Dokumentasjonen skal også være i samsvar med aktuelle regler i forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven.

  Hvis avtalen spesifiserer et fast beløp hvil dette skulle behandles som en del av honoraret.»

 5. Hei Einar Olav. Denne artikkelen handler om næringsdrivende som fakturerer oppdragsgiver. Og ikke om næringsdrivende, ikke-ansatte lønnsarbeidere og vanlige lønnsarbeidere som får dekket utlegg av en arbeids-/oppdragsgiver. Alle som har vært fast ansatt en gang vet hvordan det fungerer når man har vært ute på oppdrag og skal ha parkeringsutgifter eller annet dekket av arbeidsgiveren. Man leverer da inn en signert kvittering (nå holder det med scan eller foto av kvitteringen) og får dette tilbakebetalt som såkalt «ansattutlegg» på lønnsslippen. Denne artikkelen har altså ikke noe med dette å gjøre, men det er nyttig at du her påpeker forskjellen. Som vi ser av sitatet fra Bokføringsforskriften er regelen myntet på vanlige ansatte som må skrive hva formålet med reisen har vært osv. Det er ingen krav til at en næringsdrivende forsvarer og forklarer sin egen fakturering av oppdragsgiver på denne måten. Men det er et krav at den næringsdrivende kan forklare disse tingene i sitt eget regnskap og til Skatteetaten ved bokettersyn. Konklusjonen her er altså at vi må vite hvem som skal ha fradragsretten for utgiftene i sitt regnskap. Som oftest er det den næringsdrivende selv som skal ha den, og som derfor skal beholde kvitteringer osv. internt. Så faktureres oppdragsgiver etter nærmere avtale.

 6. Hei Atle, takk for svar.
  Min erfaring som frilans musiker og næringsdrivende er at det ofte er faktiske reisekostnader som blir dekket. Iflg. revisor er det da mottaker/oppdragsgiver som skal ha fradrag og jeg må legge ved kvitteringer. Det er jo dumt hvis samme kvittering må regnskapsføres i flere ledd. Er det noen føringer for å hindre det? Er en løsning i slike tilfeller å levere faktura for kun honorar og reiseregning separat, utenfor eget regnskap?

 7. En kvittering er et verdipapir som kun kan eksistere i ett eksemplar (bortsett fra verdiløse kopier og annet). Den som skal ha fradraget får altså kvitteringen eller bilaget til odel og eie. Men det er fullt mulig for deg som næringsdrivende å kun fakturere faktiske kostnader og beholde kvitteringen selv. I artikkelen foreslår jeg et påslag fordi det er smart forretningsmessig, men det er jo ikke noe absolutt krav. At du bare fakturerer og beholder kvitteringene (men viser kopi til de som skal betale deg hvis de krever å få vite hva faktisk pris er) er det minst byråkratiske. De fleste firmaer vil trolig være sjeleglade for å kun få 1 faktura i stedet for en bunke kvitteringer fra deg… Det offentlige har ofte sære regler og praksis som avviker fra næringslivet, så her forundrer det meg ikke at de faktisk ønsker at du skal gi fra deg kvitteringene. Som din revisor (regnskapsfører?) sier er det bare å følge avtalen, og er avtalen utydelig må du enten sette foten ned og komme med dine egne krav, eller få greie på hva den andre parten ønsker. Hvis det offentlige kan refundere utgiftene til deg som privatperson, så går det helt fint å holde det utenfor regnskapet.

 8. Revisoren (mitt bookingbyrå sin revisor) sier altså at oppdragsgiver/mottaker skal føre fradrag for reisekostnaden spesifikt og at jeg da må sende kvitteringer. Dette er altså ikke noe jeg kan velge ut fra hva en evt. avtale sier så lenge det er faktiske kostnader vi snakker om. Er du enig eller uenig i det revisoren sier?

 9. Helt uenig. «Faktiske kostnader» kan bety enten fakturerte faktiske kostnader (altså som forbyr deg å ta godt i), eller det kan bety refusjon av faktiske utlegg som om du var en vanlig ansatt. Du er ikke ansatt, du er næringsdrivende. Derfor er i utgangspunktet alltid bilagene dine, og du skal fakturere. Det er helt spesielt hvis du skal måtte levere originalbilagene fra deg.

 10. Hei,

  Jeg kom over en setning i et svar over som jeg bare vil ha en bekreftelse på i mitt eget tilfelle:

  Det er ikke MVA-refusjon for varer og tjenester som kjøpes til den delen av virksomheten din som er MVA-fritatt (undervisningstjenester).

  Ved siden av den normale virksomheten (konsulentvirksomhet) holder jeg kurs og guider for terrengsyklister. Jeg har derfor kjøpt inn sykkel og diverse sykkelutstyr på firmaet. Slik jeg skjønner på det du skriver over kan jeg da IKKE kreve MVA-refusjon av dette på grunn av at denne del av virksomheten er MVA-fritatt (gir igrunn mening)

  Spørsmålet er da hvordan jeg fører dette i regnskapet (fører selv).

  Jeg har til ført dette som utstyr i en egen konto som heter sykkelrelatert utstyr. Må jeg nå endre MVA koden på denne kontoen og så gå inn på hvert bilag under denne konten og endre MVA-koden der og?

 11. Hei Stian. Skredkurset først: Siden du ikke er serveringssted må du fakturere full MVA på maten. Det er bare firmaet som lager maten og serverer den i sine egne lokaler som har lov til å selge med lavere MVA. Det er enkelt å fakturere ulike MVA-typer hvis du bruker et fakturaprogram, du lager ei linje for mat med 25% MVA og ei linje for kurset med 0% Unntatt i MVA-sats. Totalen blir altså ei blanding av de to momsmodellene.

  Det stemmer at det ikke kan gis MVA-refusjon på utstyr til opplærings- og kursdelen av firmaet. Sykkel er dessuten et driftsmiddel i firmaet, og må skrives av over flere år med 20% per år hvis den koster over 15 000 kroner inkl. mva. Frilansinfo er ikke regnskapsførere, så dette er det best du sjekker med en kompetent fagperson. At du har alt på samme konto blir neppe korrekt hvis noe er driftsmidler og noe ikke er det. Men hadde det ikke vært ulike typer ting det var snakk om, kunne du nok løst det ved å endre MVA-koden på kontoen. Men så har du hvilken MVA-periode dette hører til under, og korrigeringer i forhold til dette. Du må evt. tilbakebetale noe fra tidligere MVA-perioder.

 12. Hei. Enda et spørsmål:

  Jeg skal arrangere et skredkurs i vinter. Deltakerne har to alternativer når de skal melde seg på:

  1. Kurs + middag begge dagene
  2. Kurs + middag, kveldsmat og overnatting

  Må jeg fakturere MVA på middag/overnatting eller kan jeg slå sammen hele greia som en pakke for å slippe å fakturere MVA?

  Takk!

 13. Hei,
  når man først snakker om en virksomhet som har både mva pliktig og ikke mva pliktig arbeid. Jeg har konsulentoppdrag som jeg fakturerer mva for men i tillegg jobber jeg som PT, og dette er ikke mva pliktig. Hørte nettopp at jeg måtte passe på at den ikke-mva pliktige delen av virksomheten ikke måtte overstige en viss prosent av den mva pliktige virksomheten for da kunne jeg risikere å ikke få motført all momsen. Kjenner du til om dette?

 14. Dette har jeg dessverre aldri hørt noe om. Ring til Skatteetatens MVA-opplysning.

 15. Hei

  Jeg har vært på et konsulentoppdrag i Afrika. Jobben fikk jeg av et norsk firma som har avtale med det internasjonale selskapet. Det vil si at jeg skal fakturere det Norske selskapet og de skal fakturere videre til det internasjonale. De sier at jeg ikke skal fakturere dem for MVA. Jeg har jo betalt MVA på både Visumhjelp fra et reisebyrå og på flybilletter.

  Oppdraget er av operativ art der nede, og ikke noe som kommer tilbake til Norge. Er det riktig at jeg ikke skal fakturere MVA på dette?

 16. Det stemmer at det ikke skal beregnes MVA av tjenester som er levert fullt og helt utenfor Norges grenser. Selv om det ikke skal faktureres MVA vil ikke det nødvendigvis si at oppdraget faller utenfor MVA-loven. Selve konsulentoppdraget ville sikkert vært MVA-pliktig i Norge, og da har du fradragsrett for MVA på visum og flybilletter, osv. Les denne: http://www.conta-faktura.no/fakturaskolen/fakturere-utland

 17. Hei. Jeg har lest litt fra spørsmål og svar fra 2012, og har spørsmål om påslag og underbilag: Er det ikke en standard som sier at man har krav på 10% påslag for ren viderefakturering? Og hvor står det skrevet at kunde ikke har krav på å se underbilag for slik viderefakturering? Jeg skal fakturere kunde for avgift fra kommune ifm. graving i kommunal vei, og er usikker på om jeg må legge ved kopi av fakturaen fra kommunen og om påslaget er låst til 10%? Fint om det refereres til lov eller standard.

 18. Har aldri hørt at det er noen lovmessige krav til påslag ved direkte viderefakturering, men dette med direkte viderefakturering av f.eks. offentlige avgifter ved tomtetransaksjoner og annet er et spesialfelt vi ikke tar høyde for i denne artikkelen. Her har selvfølgelig kjøper krav på å se originalbilaget. Denne artikkelen handler om viderefakturering av utgifter man tar inn i prosjektkontrakten når man jobber som selvstendig næringsdrivende for oppdragsgivere i frilansyrker.

 19. Hei!
  Jeg jobber i et byggefirma og vårt regnskapsfirma sier at vi MÅ ha påslag når man viderefakturerer til ansatte, tidligere fikk de ansatte fakturaen fra leverandør og betalte den selv, dette mente regnskapsfirmaet var helt feil og at vi må ha påslag. Det har resultert i at prisen blir ofte dyrere via firmaet enn å kjøpe materialer på byggvareutsalg. Vet du noe om dette?

 20. Har ingen spesiell erfaring med dette. Men å kjøpe materialer privat til innkjøpspris via firmaet er nok en skattepliktig fordel for den ansatte, det blir svindla MVA som den ansatte slipper å betale på et kjøp som egentlig er privat, samt at det gir uberettiga skattefradrag for bedriften. Derfor må salg til ansatte skje til vanlig markedspris hvis det skal bli godkjent.

 21. Hei. Takk for bra informasjon! Jeg har et spørsmål om fakturering av reiseutgifter, diett og opphold ifbm oppdrag. Jeg Er selvstendig næringsdrivende, og driver med undervisning. Det står i noen av artiklene over at man ikke skal sende hotellregning til oppdragsgiver, og at man skal slå på litt for utlegg, både på hotell og kilometeravgift. Jeg lurer på om jeg skal føre diettpenger, natttillegg osv også, slik regjeringens reiseregning kalkulerer det? Eller om jeg bare er berettiget å føre reise og oppholdsutgifter.

  Er det også slik at jeg kan føre dette som utgift på fakturaen?
  På forhånd takk for svar.

 22. Hei Solveig. Nattillegg osv. er statens satser for reiser som vanlige ansatte har krav på. Hvis du jobber i eget enkeltpersonforetak skal du ikke føre dette. Du skal i stedet regnskapsføre faktiske utlegg ved hjelp av faktura fra hotell, fly, osv. Hvordan du velger å få dekket kostnadene avhenger av hvilken deal du har med kunden. Hvis reise ikke er et tema kunden er opptatt av, baker du det inn i totalprisen på oppdraget (ta påslag). Noen ganger fakturerer du kun reell kostnad. Men som oftest bør du, som vi nevner i artikkelen, fakturere «reise og opphold» som en egen post på fakturaen, med et påslag på toppen av det du betalte.

 23. Hei og takk for raskt og utfyllende svar. Jeg er forsåvidt inneforstått med at jeg ikke kan trekke fra natt og diett ifht fradrag på skatt, og at det kun er reelle utgifter (m/kvitteringer) jeg kan trekke fra. Spørsmålet mitt er egentlig om jeg som selvstendig kan fakturere kunden etter statens reiseregulativ. Jeg har forsåvidt gjort det inntil nå, med bruk av reiseregningen fra regjeringen som vedlegg til faktura. Nå er det skjemaet ikke tilgjengelig, og jeg må ev. bare føre det som delsummer i faktura slik du foreslår. Jeg syns det er litt «ubehagelig» å ta påslag. Jeg har til nå skrevet i kontrakt at jeg fakturerer for reise/diett/opphold etter statens satser. Takk for at du bruker tiden din på dette:) Med vennlig hilsen fra Solveig

 24. Du står helt fritt til å bruke hvilke som helst satser for nattillegg og diett osv., men statens satser er egentlig ikke relevante for en som ikke er ansatt i staten. Men de gir en pekepinne på hva du kan fakturere, så det er greit nok å gjøre det slik siden du nevner det i kontrakten. For en durkdreven kunde som vet at du ikke er ansatt hos ham/henne så kan det imidlertid virke litt forvirrende, kanskje, at du bruker satser som vanligvis er forbeholdt ansatte på statlig tarifflønn? Jeg ville heller laga mi egen prisliste. Du har jo egne priser på tjenestene dine, så hvorfor ikke ha egne priser på den delen av tjenestene dine som omfatter reising også? Du må slutte å tenke på at det er ubehagelig å ta seg betalt. Uten skikkelig betaling så er det ikke liv laga. Advokater fakturerer 3000 kroner timen og jeg har aldri hørt om at de synes det er flaut. Store firmaer fakturerer for hundre tusen om gangen, og sender ingen unnskyldninger for at de koster penger. Du er ikke mindre verdt enn andre 😉 Anbefaler deg å lese http://www.timepriskalkulatoren.no for mer innspill om prising.

 25. Takk for innspill og at du tar deg tid til å svare så utfyllende. Lager min egen prisliste på reising.

 26. Bare hyggelig, Solveig. Lykke til!

 27. Hei! Takk for bra artikkel! Jeg har tatt et oppdrag for en klient som sa han så for seg en timepris på ca 450. Nå skal jeg fakturere ham men er usikker på om han mente med eller uten MVA. Jeg har nettopp startet firmaet mitt og er ikke MVA pliktig enda (er det ikke 50.000 som er grensen?) bør jeg fakturere ham for mva, og pleier mva å skrives som en del av timeprisen? Jobber som mediekonsernene/oversetter. Tusen takk for svar 🙂

 28. Hei! Vær proff, og skaff deg SKRIFTLIG KONTRAKT før du begynner å jobbe. Dette er noe ekstremt mange slurver med, og det koster frilansere dyrt hvert år. Det skal ikke være noen tvil om noe som helst før du begynner å bruke tid på en kunde. Blir det krangel etterpå mister du en kunde og evt. får du ikke pengene. Timepriser mellom 2 firmaer avtales alltid eks. mva., altså uten moms. Men du skal ikke fakturere MVA hvis firmaet ikke er blitt MVA-pliktig. Det er ulovlig. Les http://www.frilansboka.no.

 29. Tusen takk for utrolig god info!:)

 30. Hei.

  Har et spørsmål ang fakturering av utgifter. Jeg er selvstendig næringsdrivende og reg i mva-registeret.

  Har en oppdragsgiver som etter avtale dekker alt av utgifter i forbindelse med et oppdrag.

  Når jeg skal fakturere hotelloppholdet som mitt firma har lagt ut for så må jeg legge på mva på nettobeløpet, fordi jeg har fradragsrett for dette. Spørsmålet mitt er om frokosten skal trekkes ut av hotellregninga og legges på mva av bruttobeløp? For jeg har ikke fradragsrett for frokost? Eller skal jeg kjøre hele hotellregninga under ett som først nevnt?

 31. Michael: Her må vi skille mellom det du skal trekke fra i firmaet ditt, og det du skal belaste oppdragsgiver. Hvis oppdragsgiver ikke skal betale frokosten, så må du holde den helt utenfor regnestykket i fakturaen du sender fra deg. Samtidig skal du regnskapsføre originalfakturaen fra hotellet i ditt eget regnskap. Der har du lov til å fradragsføre frokosten også, og du melder selvfølgelig inn all MVA på hele hotelloppholdet (inkl. frokosten), slik at du får MVA tilbakebetalt fra staten.

 32. Hei,
  Driver enkeltmannssfortak og er MVA pliktig.

  Har betalt en regning for en tjeneste og denne skal igjen beslates kunden.
  Fakturaen er 20.000 + 5000 (mva) = 25.000
  Skal jeg fakturer min kunde med det samme eller skal jeg fakturere 25.000 + 6250 (mva) = 31.650

 33. Du skal fakturere kr 31650 så fort som mulig, det vil si når dere har avtalt at du skal sende faktura (før/under/etter oppdraget).

 34. Hei. Er i etablererfasen av et AS. Tar over som kommisjonær for en kafé om en mnd. Har fått beskjed om å fakturere lønn for min opplæring i februar til moderselskapet for kafeen. Hvordan gjør jeg det? Det er 5700kr før skatt. Skal jeg legge på moms på dette? Evt skatt? Takk for hjelpen.

 35. Hvis dette er første gang du fakturerer, skal du ikke kreve MVA på denne fakturaen. Du må lage en faktura ved hjelp av et fakturaprogram som f.eks. http://www.conta-faktura.no. Send den på mail eller i posten til moderselskapet. Skriv 5700 kroner og 0% (unntatt) MVA. Skatt skal du ikke tenke på når du fakturerer, det blir helt feil i firmasammenheng. Du tenker mer som en lønnsmottaker her. Skatt skal AS-et betale av overskuddet som står igjen ved utgangen av året.

 36. Hei har et as jeg er selv ansatt i. Har vært på jobb reise i England for å ta et kurs i forbindelse med dette as. La ut for fly hotell og mat. Sender jeg bare en faktura til mitt eget as og betaler tilbake eller må dette tas ut sammen med lønnskjøring? Jeg vil nemlig ikke ta ut lønn ennå? Og holder det og gi hotell faktura og flybilletter faktura pluss diett faktura til as mitt?

 37. Du må kreve utlegg dekket som ansattutlegg når du tar ut lønn, eller når som helst, også hvis du ikke tar ut lønn. Siden du opptrer som privatperson på reise skal du ikke fakturere utlegg på en måte som utløser skatt av inntekt for deg som privatperson. Alle kvitteringer må leveres til AS-et, ja.

 38. Altså hvordan skriver jeg dette på uttak av konto på nettbank for as til min private konto. Hvordan går overføringen? Ikke som lønn vil jeg kjøre det
  Bare ha tilbake det reisen og hotell pluss mat kostet meg

 39. Setter jeg bare opp reiseregning til as og overfører fra bedriftsøkonomi til privatkonto som ansatt utlegg? Det holder?

 40. Det er riktig at du bare kan sette det opp i en reiseregning fra deg privat til AS et og legge ved alle kvitteringer. Det er viktig at du på reiseregningen fyller ut formålet med reisen. Om du skal ha refusjon for km eller diett må det gjøres gjennom en lønning fordi det er innberetningspliktig selv om det ikke er skattepliktig, men så lenge du bare skal ha refusjon for ting du har kvittering på lager du bare reiseregningen, legger ved kvitteringer og overfører summen til deg selv privat. Da er det godt nok og riktig dokumentert.

 41. Hei,

  Vil dette si med dagens sats på 4,05kr/km, at om jeg kjører 620km i løpet av et prosjekt jeg nå skal fakturere for, så skal jeg legge til 2511kr + moms på fakturaen? Altså hele 3138,75kr for to tur/returer som utgjør 620km?
  Høres jo fryktelig mye ut, brukte vel ikke to fulle tanker en gang på dette. Men så er det jo bompenger og «slitasje» på min sytten år gamle bil. Skrev at totalprisen på xx xxx + transportkostnader, så om jeg gjør det kan de vel ikke avslå, er jo dette som er statens satser.. Snøring?

 42. Simen, for det første skal du aldri tenke på MVA som en del av fakturaen. Dette er penger du ikke ser noe til, de går rett til staten. 2500 kroner for å kjøre i en dag er jo ingenting. Det er minimum av hva du bør fakturere. Hvis du hadde lest artikkelen bedre ville du sett at du bør ta en høyere kilometergodtgjørelse (etter avtale med oppdragsgiver) og at statens sats kun brukes til fradrag i regnskapet (for å redusere skatt).

 43. HEI!
  Jeg driver enkeltmannssfortak-undervisning og er MVA fritt.
  Jeg often bruker min privatbil til å kjøre mellom oppdraggivers avdelinger . Da fakturerer jeg vidre reiseutgifter til oppdragsgiver men hvis jeg er MVA fritt da kan jeg fører full beløp for parkeringsbilleter og bomavgifter i konto 7165 med mva eller jeg må trekke mva og føre uten.
  Enda et spørsmål.
  Utgifter for kontorrekvisita, telefon og alle fakturer som kommer med mva jeg fører på konto f.eks. 6995 med mva eller uten. Hvis den siste da mva (oftes 25%) jeg taper eller fører jeg den på en annen konto?

 44. Hei Martin. Hvis firmaet ikke er MVA-registrert, så skal du heller ikke ta hensyn til MVA når du fakturerer. Du må da ta utgangspunkt i prisen inkl. MVA som basis for viderefaktureringen. Du skal ikke legge på ekstra MVA på toppen. Men du bør legge på et påslag, som artikkelen foreslår.

  Innkjøp til firmaet må føres inkl. MVA i regnskapet. Kjøpene skal ha MVA-kode 0 (unntatt avgiftsplikt).

 45. Heisann! Vi driver et AS. Har oppdrag for kunder både i Norge og utlandet. Dette medfører utlegg som skal viderefaktureres kunden. Skal det legges på mva. på utlegg fra utlandet, eller bare på de norske uleggene?

 46. Svaret på det avhenger av hvem som skal ha fakturaen. Hvis norske kunder skal betale fakturaen så skal det være MVA på alt. Hvis utenlandske kunder skal betale fakturaen så skal det ikke være MVA på noe, verken norske eller utenlandske utlegg. (Med mindre tjenesten leveres og konsumeres innenfor Norges grenser.)

 47. Hei.

  Er jeg pålagt å spesifisere til en arbeidsgiver hvordan jeg kommer frem til summen på kjøregodtgjørelsen? Altså må jeg f.eks. skrive inn en kmsats i fakturaen? Eller er det nok å skrive kjøregodtgjørelse: x antall kr?

  Eirik

 48. Nei, du er ikke pålagt å spesifisere det. Det er bare overfor Skatteetaten du kan bli bedt om dokumentasjon. Hvis du er smart skriver du ikke «kjøregodtgjørelse», fordi du ikke er ansatt. Kjøring er en tjeneste du fakturerer på linje med alt annet du leverer, og da kan du kalle det «Kjøring» slik at ikke kunden tror du skal følge statens satser. Konklusjon: Kjøring, Antall 50, sum XXXX. Eller Kjøring 90 km, antall 1, Sum XXXX. Jeg liker sistnevnte best.

 49. Hei.

  For å være sikker på at jeg har forstått dette riktig. Jeg har utgifter/utlegg på parkering. Summen på parkeringen er 1832,- +mva.

  Jeg bokfører summen som reiseutgifter?? i mitt regnskap, slik at jeg får igjen momsen. (er mva registrert)

  Så faktuerer jeg kunde 1832,- + 25%mva

  1832,- går da til inntekt som jeg må skatte av??

  mvh Pål

 50. Det er ikke noe krav om at du må bokføre summen som reiseutgifter for å få fradrag for den i regnskapet. Men i dette tilfellet er det sikkert det som passer best, eller du kan lage en ny konto i regnskapet som du kaller for «parkering». Når du fører en vanlig utgift i regnskapet trekkes den fra omsetningen, slik at de 1832 du seinere får som inntekt fra kunden blir nøytralisert. 1832 i pluss, og 1832 i minus = 0 = null skatt å betale. Men: Som det står i artikkelen, skal du viderefakturere hele summen inkl. mva., og legge ny moms på toppen. Da blir det 2290 + mva ut til kunden. Du må skatte for differansen mellom 1832 og 2290, som er 458 kroner (gir en skatt på ca. kr 126). Dette går inn som en del av totalen, og det er fortsatt mulig at skatten blir lavere enn dette. Jo høyere utgifter firmaet har i forhold til inntekter, desto lavere blir skatten. (Men det er ingen målsetning å betale lite i skatt, for det betyr jo bare at firmaet nesten ikke tjener penger.)

 51. Hei!
  Når jeg skal føre fjorårets restskatt inn i regnskapet for året, hvilken konto skal den føres inn i? Den skal jo ikke avskrives, så det må jo være en balansekonto? eller?

 52. (Lotte: Spørsmålet ditt har jo ikke noe som helst med artikkelen å gjøre?) Hvis du har et ENK skal ikke fjorårets restskatt inn i regnskapet i det hele tatt, skatt for ENK er en privat greie. Du kan betale skatten fra ENK-kontoen, men det må da føres mot konto 205x som et privatuttak. Selve skattekostnaden regnskapsføres ikke.

 53. Beklager.. Så ikke at det var et «tema» her, men takk!

 54. Hei. Jeg har en enkeltpersonforetak og organiserer en studiereise til en utenlandsk gruppe som kommer til Norge. Jeg skal kjøpe reisebilletter til alle (8% moms). Oppdragsgiver skal betale de tilbake. Hvor mye % moms må jeg fakturere?

 55. Hei Maria. Du skal alltid betale full MVA 25% på dette hvis du har lagt ut og kjøpt billettene i firmanavnet ditt. Hvis de er bestilt av oppdragsgiveren i deres eget navn og det står navnet deres på fakturaen, men du har lagt ut pengene, så skal du ikke legge på MVA i det hele tatt.

 56. Hei,

  Jeg har et lite ENK og skal kjøre noen kursdager for et selskap i utlandet (UK), honorar pluss direkte utgifter.

  Honoraret antar jeg er greit; faktureres til utenlandsk selskap uten mva-påslag. Men hvordan gjøres dette agiftsmessig ift reiseutgifter som har norsk MVA men skal viderefaktureres til utlandet. Hva faktureres og hva kostnadsføres mtp MVA?

  Takker på forhånd for tips!

 57. Jeg antar at tjenesten din (kurset) leveres/avholdes i England. I tilfelle er det riktig at du ikke skal plusse på MVA på fakturaen. Når det gjelder reisa får du tilbake momsen fra staten, og du skulle derfor tatt utgangspunkt i nettoprisen eks. mva. ved viderefakturering i Norge, og så plusset på 25% på toppen uten hensyn til hvilken MVA-sats som var på originalbilletten. Til utlandet skal du gjøre det samme, men ikke legge på MVA ekstra. Som jeg argumenterer for i artikkelen bør du ta et påslag på alle slike utlegg, og i ditt tilfelle kan det passe å i det minste kreve inn hele utlegget inkl. mva. fra oppdragsgiveren. Selv om du får tilbake momsen i Norge etterpå.

 58. Hei, Jeg skal etterfakturere MVA for noen info-filmer jeg har laget da jeg overstiger MVA-grensen på 50000,- At jeg legger på MVA på honoraret er greit, men jeg har div utgifter i tillegg (reise, kost, km etc). Skal jeg legge til MVA på de reelle utgiftene i tillegg til selve honoraret, og skal jeg i så fall trekke fra den MVA som ligger inne i disse utgiftene for deretter å legger til 25% på alt, eller skal jeg ta utgangspunkt i det jeg har lagt ut, inkl MVA, og legge til MVA oppå det, igjen.

 59. Harald: Når firmaet er blitt MVA-registrert skal du ta prisen på utgiftene dine, uten MVA, og legge på 25% MVA på toppen.

 60. Hei og takk for veldig flott artikkel samt gode svar. Mulig dette er besvart tidligere, men klarte ikke finne det i farten. Beklager i såfall på forhånd.

  Jeg driver enk innenfor telekommunikasjon, og har en prisliste jeg utfører jobber utifra. Der har jeg sagt at utlegg faktureres med kostpris +15%

  Nå skal jeg fakturere en kunde med utlegg for drivstoff (på kundens bil som jeg disponerte), overnatting og annet medgått drifts materiell I forbindelse med utført jobb. Overnatting bruker jeg råprisen på (altså uten 8% MVA), det samme med drifts materiellet, da uten 25%MVA. Men hva med drivstoffet? Jeg brkte mitt firmakort (bensinkort) å betale drivstoffet med. På kvitteringen fra pumpen er det ikke nevnt noe mva i det hele tatt. Kun literspris og total beløpet. Hvordan viderefakturerer jeg dette? Og kan jeg trekke fra mva i mitt regnskap på drivstoffet? (er jo en «vare» jeg har videresolgt på en måte).
  Når jeg har priset meg sånn som dette, må/bør jeg da sende med kopi av kvitteringene som fakturagrunnlag til kunden?

  På forhånd takk for svar!
  Mvh
  Ulf.

 61. @Ulf: Hvis ikke kunden din stoler på at du bruker riktige priser når du fakturerer, så kan du sende kopier av utleggene, men originalene må du ha i ditt eget regnskap. Det er viktig at du poengterer at kunden din ikke skal bokføre dine utlegg i sitt regnskap, det er kun fakturaen din som gjelder. Bensin har vanlig 25% MVA, så her må du bare ta fram kalkulatoren og finne ut hva totalprisen minus MVA er, før du legger til 15% påslag og så regner 25% MVA på den nye totalen.

Starte-AS.no

 
Forum | Om oss | Kontakt | Last ned | Bli skribent | Hjelp | Logg inn | Sidekart | Annonsere | Personvern